Turkse Nederlanders

Inspectie let na coup op scholen

Aan het begin van het schooljaar nemen gemeenten extra maatregelen om de spanningen onder Turkse Nederlanders te bezweren. In diverse gemeenten is deze week overleg met scholen, politie en justitie over de situatie die is ontstaan sinds de mislukte staatsgreep in Turkije van 15 juli.

In onder meer Rotterdam en Zaandam zijn leerplichtambtenaren vanaf volgende week alert op absenties van scholieren van Turkse komaf. De gemeenten kregen signalen dat ouders hun kinderen willen uitschrijven bij scholen die worden beschouwd als Gülen-scholen. Prediker Fethullah Gülen wordt er door de Turkse president Erdogan van beschuldigd het brein te zijn achter de staatsgreep. Zijn aanhangers hebben sindsdien over de hele wereld te maken gekregen met agressie. Dat heeft in Nederland geleid tot enkele tientallen aangiften, volgens de politie.

Bij Rotterdamse scholen met een groot aantal leerlingen met Turkse achtergrond wordt ook de wijkagent op de hoogte gebracht.

Broeinesten: pagina 8
    • Bas Blokker