Postpakketten

Winkeliers verliezen rechtszaak

De verlaging van de vergoedingen die PostNL aan winkeliers met een postpunt betaalt, wordt voorlopig niet teruggedraaid. Dat heeft de rechter besloten in het kort geding dat de Vereniging van Postretailers (VVP) had aangespannen.

PostNL heeft per 1 juli eenzijdig de tarieven verlaagd voor de 2.500 winkeliers met een postpunt. Zij verkopen in hun winkel bijvoorbeeld postzegels of nemen pakketjes aan. De VVP maakte de zaak namens 350 van hen aanhangig.

Volgens de branchevereniging zou de verlaging haar leden 25 tot 40 procent van de inkomsten uit post-activiteiten kosten en mogelijk tot faillissementen leiden. PostNL mag volgens de overeenkomst die de postbezorger met winkeliers heeft weliswaar eenzijdig de tarieven verlagen, maar maakt daarbij volgens de VVP misbruik van zijn economische machtspositie. PostNL heeft naar schatting 70 procent van de post- en pakketmarkt in handen.

De rechter stelde in zijn uitspraak dat een kort geding niet de juiste procedure is voor de zaak, waarin veel gesteggeld wordt over de details van de overeenkomst tussen PostNL en winkeliers. De zaak wordt voortgezet in een bodemprocedure.

Wel sprak hij het voorlopige oordeel uit dat de VVP de omzetdaling „onvoldoende aannemelijk” heeft gemaakt, en ook het risico op faillissementen niet voldoende heeft onderbouwd. In zijn uitspraak wijst de rechter erop dat 99 procent van de winkeliers akkoord is gegaan met de wijzigingen van PostNL. Ook woog mee dat de inkomsten uit posthandelingen slechts een bijverdienste zijn voor winkeliers.

De VVP voert als tegenargument aan dat winkeliers door de macht van PostNL op de postmarkt bang zijn hun mond open te trekken.

    • Jochem van Staalduine