Hoogopgeleide 65+’ers drinken vaakst overmatig

Dat blijkt uit cijfers van CBS dat samen met het RIVM en het Trimbos-instituut onderzoek deed.

Foto Roos Koole / ANP

Het percentage Nederlanders dat overmatig alcohol drinkt, is het hoogst onder mensen boven de 65 met een hoge opleiding. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS, in samenwerking met het RIVM en het Trimbos-instituut. 15 procent van degenen die aangeven alcohol te nuttigen zegt in een enquête te veel te drinken.

Dat is flink meer dan hoogopgeleiden die jonger zijn dan 45 (7,9 procent) en ook meer dan laagopgeleide 65+’ers (10 procent). Een overmatige alcoholgebruiker is bij mannen iemand die meer dan 21 glazen per week drinkt, bij vrouwen meer dan 14.

Het Trimbos-instituut gaat dit jaar een vervolgonderzoek uitvoeren naar alcoholgebruik onder ouderen. Wat de precieze omvang van het probleem is, is onduidelijk volgens het instituut maar “uit de kerncijfers verslavingszorg blijkt wel dat het aantal hulpvragers onder ouderen sterker is gestegen in de afgelopen jaren dan onder de gehele bevolking.”

Uit eerdere cijfers van het Trimbos-instituut bleek dat de hulpvraag van ouderen met een alcoholprobleem tussen 2004 en 2013 met 61 procent steeg. Het instituut denkt dat het alcoholgebruik onder ouderen hoger is door de combinatie van meer vrije tijd en meer geld, zo schreef het destijds:

“Ouderen hebben het opbouwen van een werkcarrière, het stichten van een gezin en het uitvoeren van zorgtaken vaak al achter zich gelaten. Hierdoor zijn zij vaker in de gelegenheid of bevinden zij zich vaker in situaties waar het sociaal geaccepteerd is om te drinken.”

Jonge vrouwen

Onder hoogopgeleide mannen en vrouwen zijn evenveel overmatige drinkers (10,5 procent). Opvallend is wel dat het percentage overmatige drinkers onder laag- en middelbaar opgeleide mannen hoger is dan onder vrouwen met eenzelfde opleidingsniveau.

Een uitschieter naar onder heeft de leeftijdsgroep vrouwen van 25 tot 45. Onder hen zijn twee keer zo weinig overmatige drinkers als onder mannen van dezelfde leeftijd. In andere leeftijdscategorieën scheelt het ongeveer een procentpunt.