Heijmans dringt verlies terug

Het bouwbedrijf profiteert van de groei in de Nederlandse woningmarkt.

Foto: ANP / Dolph Cantrijn

Bouwbedrijf Heijmans heeft in de eerste helft van dit jaar opnieuw verlies geleden maar minder dan vorig jaar. Dat maakte het bouwbedrijf woensdag bekend. Het verlies kwam uit op zeven miljoen euro, gecorrigeerd voor het operationeel resultaat joint ventures, aanpassing waardering vastgoedposities, herstructureringskosten, bijzondere pensioenbaten en andere bijzondere posten. Vorig jaar was dit nog elf miljoen euro.

De omzet van het bouwbedrijf steeg de eerste helft van dit jaar tot 946 miljoen euro. Dit was in de eerste helft van vorig jaar nog 922 miljoen euro. Volgens Heijmans komt dit vooral door de groei in de Nederlandse woningmarkt. Dit leidt tot een hogere omzet bij de vastgoedactiviteiten van het bedrijf waar de omzet steeg van 126 miljoen euro in de eerste helft van 2015 naar 170 miljoen euro dit jaar. De orderportefeuille van het bedrijf komt met 2,4 miljard euro in juni op een hoger niveau uit dan de 2,1 miljard euro in 2015.

Positieve verwachting

Het bouwbedrijf heeft te kampen met moeilijke marktomstandigheden op de Nederlandse infrastructuurmarkt en verlieslatende projecten uit het verleden zoals het project Energiefabriek Tilburg. Het bedrijf ziet die markt wel voorzichtig verbeteren. Het merendeel van de activiteiten ontwikkelt zich volgens verwachting en de vraag op de woningmarkt blijft groot. Het bedrijf verwacht dan ook het jaar met een positief onderliggend operationeel resultaat af te sluiten.

    • Belia Heilbron