Afvalwater

Toezichthouder: pijpleiding NAM in orde

De Nederlandse Aardoliemaatschappij Maatschappij (NAM) mag de olieproductie in Schoonebeek van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) hervatten. De winning kwam vorig jaar stil te liggen toen een lekkage werd ontdekt in de ondergrondse pijpleiding voor afvoer van daarbij vrijkomend afvalwater. De verroeste leiding tussen De Hulte (bij Coevorden) en Twente is nu hersteld door er 45 kilometer kunststof pijp in aan te brengen. De injectie van afvalwater in lege gasvelden in Twente, sinds 2011, stuit op groeiend verzet bij de bevolking vanwege risico’s voor drinkwater en natuur en de kans op aardbevingen. Inmiddels zijn 30.000 handtekeningen verzameld tegen de afvoer. Actievoerders van Stop Afvalwater Twente spreken deze woensdag met minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD). (NRC)

    • Annette Toonen