PowNed krijgt in beroep deels gelijk over filmpjes Syriër

Een journalist hoefde zich volgens de rechter niet als zodanig kenbaar te maken en niet alle fragmenten waren onrechtmatig.

Dominique Weesie van PowNed komt aan bij de rechtbank, voor een andere zaak dan waar het nu om gaat.
Dominique Weesie van PowNed komt aan bij de rechtbank, voor een andere zaak dan waar het nu om gaat. Foto Remko de Waal / ANP

Het Hof heeft omroep PowNed in hoger beroep deels in het gelijk gesteld in een zaak die was aangespannen door een Syrische vluchteling. Fragmenten in een uitgezonden filmpje waarin de Syriër zich afkeurend uitlaat over homoseksualiteit mochten gewoon uitgezonden worden. Ook was het volgens de rechter gerechtvaardigd dat de verslaggever zich niet kenbaar maakte als journalist.

Fragmenten waarin de man het heeft over de grootte van zijn testikels, hadden níet uitgezonden mogen worden, oordeelde de rechter in hoger beroep. In eerste aanleg gaf een rechter PowNed op alle drie die punten ongelijk.

Lees ook dit interview met Ahmed (31), de man uit de filmpjes: ‘Ik ben aan het leren hoe Nederland werkt’

Publiek debat

Eind september ging verslaggever Charlotte Pieters van PowNed naar een noodopvang van het COA in Apeldoorn. Ze vertelde niet dat ze journalist was, maar meldde dat ze in het kader van een schoolproject opnames kwam maken. Volgens PowNed was dat nodig omdat het COA de omroep meerdere malen had geweigerd toegang te verschaffen tot verschillende opvanglocaties. Die uitleg van PowNed accepteerde de rechter. Uit het vonnis:

“Over de massale instroom van vluchtelingen in Nederland vond een publiek debat plaats. De vrijheid van informatievergaring werd daarom door de weigering van COA om PowNed toegang te verlenen zodanig beperkt dat voor de verzwijging door de journaliste van haar hoedanigheid een voldoende zwaarwegende reden bestond.”

De advocaat van de asielzoeker, Channa Samkalden, laat op Twitter weten het oneens te zijn met de redenering van de rechtbank.

Twitter avatar channasamkalden Channa Samkalden Onbegrijpelijk dat het Hof oordeelt dat undercover filmen toelaatbaar was vw tegenwerken COA, terwijl opnames plaatsvonden op openbare weg

Het uitzenden van de afkeurende uitspraken over homoseksualiteit valt volgens de rechtbank binnen het publieke debat:

“Dit filmpje werd immers getoond in het kader van een debat bij Studio PowNed over het gebrek aan tolerantie bij sommige vluchtelingen ten aanzien van homoseksualiteit. Daarbij vormde de uitzending ervan geen grote inbreuk op de privacy van de vluchteling, omdat het slechts zijn afkeurende mening over homoseksualiteit bevatte.”

Lees ook: PowNed wil niet meer op tv, maar de Mediawet zegt nee

Schadevergoeding

Net als in eerste aanleg wordt PowNed wel veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 2.500 euro. In één fragment, dat ook los op Facebook werd geplaatst, spreekt de asielzoeker over zijn testikels die vanwege langdurige onthouding zijn opgezwollen. Daarmee is zijn eer en goede naam aangetast.

Volgens de rechtbank “werd het filmpje getoond in het kader van een (belangrijke) discussie over de mening van vluchtelingen ten aanzien van vrouwenrechten en seks, maar het vervulde in die discussie geen serieuze rol en diende enkel als humoristisch bedoelde afsluiting van de uitzending.”

PowNed heeft de filmpjes verwijderd van zijn website.