Pensioenen

Dekkingsgraad van ABP zakt onder de 90 procent

De financiële positie van ambtenarenpensioenfonds ABP is afgelopen maand verder verslechterd. Het grootste pensioenfonds van Nederland zag zijn dekkingsgraad in juli de kritische grens bereiken, waardoor de kans is gegroeid dat de uitkeringen volgend jaar worden verlaagd. De dekkingsgraad van het ABP bedroeg eind juli 89,9 procent, tegen 90,6 procent een maand eerder. Daarmee staat de graadmeter voor de mogelijkheden van het fonds om aan zijn toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen op de kritische grens van circa 90 procent. Aan het einde van het jaar wordt aan de hand van de gemiddelde dekkingsgraad in de voorgaande twaalf maanden bepaald of pensioenen daadwerkelijk moeten worden verlaagd. Dat gemiddelde zakte in juli naar 93,5 procent. (ANP)

    • Jochen van Barschot