Extra controle op schoolverzuim Gülen-scholen na coup

Gülen-scholen
Foto ANP

Aan het begin van het schooljaar nemen gemeenten extra maatregelen om de spanningen onder Turkse Nederlanders te bezweren. In verschillende gemeenten wordt deze week overleg gevoerd met de scholen en met politie en justitie over de situatie die is ontstaan sinds de mislukte staatsgreep in Turkije van 15 juli.

In onder meer Rotterdam en Zaandam zijn leerplichtambtenaren vanaf volgende week alert op absenties van scholieren van Turkse komaf. Bij de gemeenten zijn signalen binnengekomen dat ouders hun kinderen willen uitschrijven bij scholen die worden beschouwd als Gülen-scholen. Prediker Fethullah Gülen wordt er door de Turkse president Erdogan van beschuldigd het brein te zijn achter de staatsgreep. Zijn aanhangers hebben sindsdien over de hele wereld te maken gekregen met agressie. Dat heeft in Nederland geleid tot enkele tientallen aangiften, volgens de politie.

In Zaandam hebben vier ouders aan de gemeente laten weten dat zij niet willen dat hun kind nog naar basisschool De Witte Roos gaat. Deze school wordt in de sociale media genoemd in een rijtje van Gülen-scholen.

Bij scholen met een groot aantal leerlingen met Turkse achtergrond wordt ook de wijkagent op de hoogte gebracht. Met de twee scholen die zich laten inspireren door de ideeën van Gülen wordt specifiek gesproken, aldus de woordvoerder van de Rotterdamse onderwijswethouder Hugo de Jonge (CDA). „Het staat ouders vrij hun kinderen uit te schrijven”, zegt deze. „Maar als gemeente kunnen wij ons niet neerleggen bij onveiligheid als reden daarvoor.”