Rechtbank: Van Gelder terecht naar huis

Uitspraak

Een paar biertjes had nog gekund, maar dat de turner een training miste om zijn roes uit te slapen, rekent de rechter hem zwaar aan.

Yuri van Gelder tijdens de rechtszaak, afgelopen vrijdag. Foto Remko de Waal/ANP

Als turner Yuri van Gelder alleen het olympisch dorp had verlaten om een paar biertjes te drinken, had sportkoepel NOC*NSF hem niet weg mogen sturen. Maar dat Van Gelder de ochtend daarna de training miste om zijn roes uit te slapen, dat is een tamelijk ernstige tekortkoming van een topsporter.

Dat zegt de rechter in Arnhem maandag in een nadere motivering van het vonnis van het kort geding dat vrijdag diende.

Het kort geding was aangespannen door Van Gelder, die eiste dat NOC*NSF de schorsing zou terugdraaien en er alles aan zou doen om hem alsnog te laten deelnemen aan de toestelfinale op de ringen waar Van Gelder zich voor gekwalificeerd had. Zijn verzoek werd vrijdag afgewezen.

De rechtbank schrijft in de motivering niet te kunnen besluiten of de genomen maatregel – Van Gelder schorsen – nodig was, maar enkel of het NOC*NSF gezien de omstandigheden, de beslissing in redelijkheid heeft genomen. Volgens de rechtbank is dit het geval.

„Gedurende maandag 8 augustus is eiser (Van Gelder) tot twee keer toe gehoord. Het kan niet worden vastgesteld dat de eiser daar niet de gelegenheid heeft gehad zijn verhaal te doen.”

Vertrouwen

Daarnaast benoemt de rechter het feit dat Van Gelder tijdens het kort geding aangaf niet in te zien dat hij iets verkeerd heeft gedaan. Door schuldigheid te ontkennen is het volgens de rechter begrijpelijk dat NOC*NSF er geen vertrouwen meer in had dat Van Gelder zich gedurende de rest van het toernooi wel aan zijn verplichtingen zou houden.

„Er is geen reden om aan te nemen dat dit besluit lichtvaardig is genomen, wat ook niet voor de hand ligt omdat NOC*NSF er zelf ook belang bij had dat eiser (Van Gelder) wel in de finale zou kunnen uitkomen.”

Ook kritiek op NOC*NSF

Hoewel de rechter NOC*NSF in het gelijk stelde, was hij wel kritisch over het contract dat de olympische atleten vooraf dienen te tekenen. Omdat het schenden van de gedragsregels zoals beschreven in het contract nogal verstrekkende gevolgen kan hebben, mag volgens de rechter meer zorgvuldigheid verwacht worden van de sportkoepel als het gaat om het duidelijk formuleren van deze gedragsregels. „Het zou van tevoren verifieerbaar duidelijk moeten zijn welk gedrag wordt verwacht en welk gedrag niet wordt geaccepteerd.” Uitsluiting op basis van alcoholgebruik alleen was dan volgens de rechter ook niet gerechtvaardigd. Het niet nakomen van een training weegt daarentegen wel zwaar mee.

„Met datgene waartoe de eiser (Van Gelder) verplicht was, verdraagt zich niet dat hij in plaats van naar de training te komen van 5.08 uur tot 15.00 uur in zijn bed lag en daar klaarblijkelijk een roes lag uit te slapen.”

Lowlands

Van Gelder ging niet in beroep tegen het besluit en komt dus definitief maandagavond niet in actie in de ringenfinale in Rio de Janeiro. Zondag zal hij echter toch nog zijn olympische oefening tonen aan een groot publiek. Het muziekfestival Lowlands maakte maandagmiddag bekend dat Van Gelder dan in de ringen zal hangen in de Alpha, de grootste tent van het driedaagse festival in Biddinghuizen.

    • Marlie van Zoggel