Pensioenen

Dekkingsgraad ABP weer lager

De financiële positie van ambtenarenpensioenfonds ABP is afgelopen maand verder verslechterd.

Het grootste pensioenfonds van Nederland zag zijn dekkingsgraad in juli de kritische grens bereiken, waardoor de kans is gegroeid dat de uitkeringen volgend jaar worden verlaagd.

De actuele dekkingsgraad van het ABP bedroeg eind juli 89,9 procent, tegen 90,6 procent een maand eerder. Daarmee zakt de graadmeter om aan de toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen onder de kritische grens van 90 procent.

Aan het einde van het jaar wordt aan de hand van de gemiddelde dekkingsgraad in de voorgaande twaalf maanden bepaald of pensioenen daadwerkelijk moeten worden verlaagd. Dat gemiddelde, de zogeheten beleidsdekkingsgraad, zakte in juli naar 93,5 procent.

De dekkingsgraad van het ABP werd afgelopen maand vooruitgeholpen door goede rendementen op beleggingen. Dit bood echter onvoldoende tegenwicht aan de bijzonder lage rente.

Het pensioenfonds zag zijn beschikbaar vermogen vorige maand met 7 miljard euro aanzwellen, tot 379 miljard euro. Daar stond echter een toename met 10 miljard euro van de totale toekomstige verplichtingen tegenover. Die bedragen nu 421 miljard euro. (ANP)

    • John Hoogerwaard