Meer bewijs dat paracetamol in zwangerschap gedragsproblemen geeft

ADHD

Hyperactiviteit komt meer voor bij kinderen van moeders die tijdens de zwangerschap paracetamol hebben geslikt.

Lex van Lieshout/ANP

Opnieuw constateren onderzoekers een verband tussen het slikken van paracetamol tijdens de zwangerschap en een iets verhoogd risico op latere gedragsproblemen van het kind dat daaruit geboren wordt. Britse onderzoekers van de University of Bristol schreven er deze maandag over in JAMA Pediatrics.

Ongeveer de helft van de 8.000 deelneemsters aan het Britse onderzoek slikte tijdens de zwangerschap. Op 7-jarige leeftijd bleken hun kinderen iets vaker gedragsproblemen en hyperactiviteit te hebben dan die van moeders die geen pijnstillers slikten. Hyperactiviteit kwam bijvoorbeeld tot 1,3 keer zo vaak voor bij kinderen van moeders die paracetamol hadden geslikt.

Het is nog onduidelijk welke hoeveelheid paracetamol schadelijk is voor een foetus. In de Britse studie, die al in de jaren negentig werd uitgevoerd, was nooit gevraagd hoeveel paracetamol de moeders slikten.

Nog steeds veiligste pijnbestrijder

De auteurs schetsen ook het dilemma: paracetamol geldt nog steeds als een van de veiligste middelen tegen koorts en pijn. Het zou niet verantwoord zijn om in plaats daarvan ibuprofen of zwaardere pijnstillers te slikken, want die hebben nog meer nadelen voor het kind. De risico’s voor moeder en kind moeten zorgvuldig tegen elkaar worden afgewogen, in afwachting van meer onderzoek.

Eerder bleek uit afzonderlijke Spaanse, Deense en Noorse studies al dat paracetamol tijdens de zwangerschap het risico op ADHD en misschien autisme bij kinderen zou kunnen verhogen. Het Britse onderzoek voegt eraan toe dat het grootste risico lijkt te bestaan in het derde trimester van de zwangerschap, als het zenuwstelsel van het ongeboren kind uitrijpt. De onderzoekers sloten andere mogelijke verklaringen voor het gevonden effect zoveel mogelijk uit, beter nog dan de voorgaande onderzoeken. Denk daarbij aan alcoholgebruik, roken, opleidingsniveau en genetische aanleg voor gedragsstoornissen.