Geen rijkssubsidie voor de Appel, wel voor Theater Utrecht

Cultuursubsidies

Beeldende kunstinstelling de Appel uit Amsterdam krijgt definitief de komende vier jaar geen rijkssubsidie. Ook op de tweede subsidie-aanvraag adviseert de Raad voor Cultuur negatief.

Beeldende kunstinstelling de Appel uit Amsterdam krijgt definitief de komende vier jaar geen rijkssubsidie. Ook op de tweede subsidie-aanvraag adviseert de Raad voor Cultuur negatief. Theater Utrecht, kan zoals al verwacht na de eerste afwijzing in mei, na een nieuw positief advies wel rekenen op rijkssteun van 2017 tot en met 2020.

De twee instellingen hadden de kans na een aanvankelijke afwijzing opnieuw rijkssubsidie aan te vragen, omdat de plek voor een theatergezelschap en voor een presentatie-instelling van beeldende kunst in de zogeheten basisinfrastructuur opnieuw waren opengesteld. Theater Utrecht had geen concurrentie, maar voor de plek van beeldende kunstinstellingen zijn er zeven aanvragen gedaan. Framer Framed uit Amsterdam krijgt in het maandag uitgebrachte advies de voorkeur boven de Appel en zal voor het eerst rijkssubsidie krijgen.

Slachtoffer bestuurscrisis
De Appel is zo slachtoffer van de bestuurscrisis die ontstond door het ontslag van directeur Lorenzo Benedetti vorig jaar. De Raad voor Cultuur zegt in zijn nieuwe advies dat het de daadkracht waardeert waarmee de Appel na het vorige advies „de bestuurlijke en organisatorische kwaliteiten heeft verbeterd”. Nadat Benedetti het hoger beroep tegen zijn ontslag had ingetrokken, zijn er vorige maand een nieuw bestuur en een nieuwe directeur (de Vlaming Niels van Tomme) aangesteld.

Lees ook: Interview Niels van Tomme ‘Ik wil de Appel weer verankeren’

Maar de tijd is te kort geweest om een aanvraag in te dienen die de Raad voor Cultuur overtuigt. De raad vindt dat de Appel slechts een toekomstvisie heeft ingeleverd, maar nog niet is toegekomen aan het vaststellen van een artistiek-inhoudelijke koers en een activiteitenplan voor de komende vier jaar.

Begroting bijstellen
De Appel zal zijn begroting nu moeten bijstellen. De instelling had 350.000 euro bij het Rijk aangevraagd, meer dan de 225.000 euro die beschikbaar was. De afgelopen vier jaar ontving de Appel vijf ton van het Rijk. Via het Amsterdams Fonds voor de Kunst kreeg de Appel voor de komende vier jaar wel 416.550 euro subsidie toegewezen vanuit de gemeente, maar ook dat was minder dan aangevraagd. De Appel zal nu waarschijnlijk op zoek gaan naar een goedkopere locatie en bezuinigen op personeel.

De Raad voor Cultuur looft Framer Framed voor „een flinke dosis experimenteerdrift en lef” en stelt dat deze jonge speler „laat zien midden in de samenleving van vandaag te staan, met kunstenaars èn toeschouwers uit vele culturen die Nederland – en zeker zijn standplaats Amsterdam – rijk is”. De raad vindt dat Framer Framed, dat sinds 2014 in de Tolhuistuin is gevestigd, als een van de weinige kunstinstellingen doordrongen is van het bewustzijn dat zij zich te verhouden hebben tot een cultureel diverse samenleving. De raad passeert met zijn keuze andere aanvragers als Noorderlicht in Groningen, dat de afgelopen vier jaar wel rijkssubsidie kreeg, en Stroom uit Den Haag.

De aanvraag van Theater Utrecht was in mei ondanks een positieve beoordeling afgewezen, omdat het gezelschap niet aan de eigen inkomstennorm over de afgelopen vier jaar had voldaan. Toen was echter duidelijk dat na overleg tussen het ministerie, de Raad voor Cultuur en het gezelschap in een tweede aanvraagronde gebruik zou kunnen worden gemaakt van een uitzonderingsclausule in de wet. De Raad stelt dat uit de begroting blijkt dat in de komende periode wel aan de eigen inkomstennorm zal worden voldaan.