Politie

Dubbele toelage voor COR-leden

Dertien leden van de Centrale Ondernemingsraad van de Nationale Politie hebben 27 maanden lang abusievelijk iedere maand twee keer een medezeggenschapstoelage ontvangen. Het gaat om een bedrag van gemiddeld enige honderden euro’s per maan. Volgens een politiewoordvoerder zal het te veel ontvangen geld niet worden teruggevorderd. In juni werd al bekend dat de COR vele tienduizenden euro’s heeft uitgegeven aan feestjes, reizen en communicatieadviseurs. Hiertegen loopt een disciplinair onderzoek. Mocht informatie opduiken over fraude dan wordt dit opgeschaald tot een strafrechtelijk onderzoek. (NRC)