Kleine opleving in het aantal asielverzoeken van Turken

Vreemdelingenbeleid

Ze vallen in het niet bij de totale instroom, maar ineens zijn er meer Turken die in Nederland asiel aanvragen.

Vaakst uit Eritrea
Vaakst uit Eritrea

Een klein maar opvallend asielpiekje in juli: zeventien Turken vroegen die maand asiel aan in Nederland. In de zes maanden ervoor waren dat er on totaal 27. Halverwege het jaar is het aantal asielverzoeken van Turken in Nederland (44) nu bijna even hoog als in heel 2014 (46) en relatief flink hoger dan in 2015 (56). Dat blijkt uit het maandelijks overzicht van de asielverzoeken dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) donderdag heeft gepubliceerd.

Turkije – NAVO-partner en veilig land volgens de vluchtelingendeal die de Europese Unie vorig jaar sloot – heeft een woelige maand achter de rug. Eerst een mislukte staatsgreep en tienduizenden arrestaties in reactie daarop. „Het is te vroeg om conclusies te trekken over trends in het aantal asielaanvragen”, zegt een woordvoerder van het ministerie van Veiligheid en Justitie. „In december vorig jaar werden er bijvoorbeeld ook 16 eerste asielaanvragen gedaan door mensen met de Turkse nationaliteit.”

De Turkse asielaanvragen vallen in het niet bij de totale cijfers. Het aantal asielverzoeken is in juli voor het eerst dit jaar weer substantieel gestegen. De totale asielinstroom was in juli 2.260, ruim 38 procent hoger dan de maand daarvoor. Daarvan waren er 1.425 eerste aanvragen, dat zijn de mensen die net uit het buitenland komen en voor het eerst asiel vragen. Dat aantal steeg met een kleine 40 procent. De overige aanvragen betreffen herhaalde verzoeken of nareizende gezinsleden.

De meeste eerste asielaanvragen kwamen in juli uit Eritrea: 184, van wie ruim de helft alleenreizende minderjarigen. Albanezen zijn de tweede groep (154), voor Syriërs en Serviërs (beide 127 aanvragen). Alle cijfers liggen veel lager dan in de tweede helft van vorig jaar, toen de asielinstroom een ongekende piek bereikte. Zo kwamen er alleen in oktober 2015 al 5.249 eerste verzoeken van Syriërs binnen en bijna 1.100 van Eritreeërs.

In piekjaar 2000 waren er 2.245 asielverzoeken door Turken.

    • Bas Blokker