Stijging Turkse asielzoekers in eerste halfjaar

Halverwege het jaar is het aantal asielverzoeken van Turken in Nederland (44) nu bijna even hoog als in heel 2014 (46).

Koen Suyk/ANP

Een klein maar opvallend asielpiekje in juli: zeventien Turken vroegen die maand asiel aan in Nederland. In de zes maanden ervoor waren dat er tezamen 27. Halverwege het jaar is het aantal asielverzoeken van Turken in Nederland (44) nu bijna even hoog als in heel 2014 (46) en relatief flink hoger dan in 2015 (56).

Dat blijkt uit het maandelijks overzicht van de asielverzoeken dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) donderdag publiceerde.

Turkije – NAVO-partner, veilig land volgens de vluchtelingendeal die de Europese Unie vorig jaar sloot – heeft een woelige maand achter de rug. Eerst een mislukte staatsgreep en daarna een golf van tienduizenden arrestaties in reactie. “Het is te vroeg om conclusies te trekken over trends in het aantal asielaanvragen”, zegt een woordvoerder van het ministerie van Veiligheid en Justitie er nadrukkelijk bij. “In december vorig jaar werden er bijvoorbeeld ook 16 eerste asielaanvragen gedaan door mensen met de Turkse nationaliteit.”

Lees ook: Forse stijging asielaanvragen Turken in Duitsland

Substantiële stijging aanvragen

De Turkse asielaanvragen vallen in het niet bij de grotere cijfers. Het aantal asielverzoeken is in juli voor het eerst dit jaar weer substantieel gestegen. De totale asielinstroom was in de afgelopen maand juli 2.260, ruim 38 procent hoger dan de maand daarvoor. Daarvan waren er 1.425 eerste aanvragen, dat zijn de mensen die net uit het buitenland komen en voor het eerst asiel vragen. Dat aantal steeg zelfs met een kleine 40 procent. De overige aanvragen betreffen herhaalde verzoeken of nareizende gezinsleden.

Lees ook: Geen visumverplichting? Dan zullen vooral de Koerden komen

De meeste eerste asielaanvragen kwamen in juli uit Eritrea: 184, van wie ruim de helft alleenreizende minderjarigen. Albanezen zijn de tweede groep in aantallen (154), voor Syriërs en Serviërs (allebei 127 aanvragen in juli). Alle cijfers zijn veel lager dan in de tweede helft van vorig jaar, toen de asielinstroom een ongekende piek bereikte. Zo kwamen er alleen in oktober 2015 al 5.249 eerste verzoeken van Syriërs binnen en bijna 1.100 van Eritreeërs.

    • Bas Blokker