Ondernemingsraad Nationale Politie kreeg dubbele toelage

Het gaat om een bedrag van enige honderden euro’s per maand die ten onrechte werden ontvangen.

In juni werd al bekend dat de COR vele tienduizenden euro’s van een jaarlijks budget van 1,6 miljoen euro heeft uitgegeven aan bijvoorbeeld zaken als feestjes, reizen en communicatieadviseurs.
In juni werd al bekend dat de COR vele tienduizenden euro’s van een jaarlijks budget van 1,6 miljoen euro heeft uitgegeven aan bijvoorbeeld zaken als feestjes, reizen en communicatieadviseurs. Foto Koen van Weel / ANP

Dertien leden van de Centrale Ondernemingsraad van de Nationale Politie hebben 27 maanden lang abusievelijk iedere maand twee keer een medezeggenschapstoelage ontvangen. Het gaat om een bedrag van gemiddeld enige honderden euro’s per maand die door politiemensen ten onrechte werden ontvangen. Dit blijkt uit informatie die de Nationale Politie vandaag na journalistieke WOB-verzoeken bekend heeft gemaakt.

Al enige maanden is de Afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten van de politie bezig met een onderzoek naar verkwisting van publieke middelen door de Centrale Ondernemingsraad van de politie.

De dubbele betalingen aan leden van de COR werden begin dit jaar per toeval ontdekt door de personeelsadministratie van de politie. De ondernemingsraad vertegenwoordigers kregen een toelage van de oude ondernemingsraad waar ze uit voortkomen en ook nog een toelage voor de COR van de nieuwe Nationale Politie. De toelage dient voor “het realiseren van een kwalitatief hoogwaardige medezeggenschap”. De toelage is ter compensatie van overwerk- en piketvergoedingen die agenten in het medezeggenschapsorgaan mislopen.

Geen terugvordering

Volgens een woordvoerder van de Nationale Politie zal het te veel ontvangen geld niet worden teruggevorderd. Wel is er een nieuwe vergoedingsregeling. De zeven leden van het dagelijks bestuur van de COR krijgen voortaan 450 euro toelage en de andere 22 leden 300 euro maandelijks extra.

Vorige maand maakte de politie al bekend dat het in aanvang “oriënterende onderzoek” naar de doelmatigheid van de uitgaven COR veranderde in een disciplinair onderzoek naar de inmiddels afgetreden voorzitter van dit medezeggenschapsorgaan Frank Giltay. Uit de eerste resultaten van het onderzoek dat wordt uitgevoerd zijn vermoedens van “plichtsverzuim” ontstaan.

Het gaat om schending van art. 76 van het Besluit Algemene Rechtspositie Politie (BARP). Dat zegt dat een ambtenaar disciplinair kan worden gestraft bij het overtreden van voorschriften of “nalaten van iets dat een goed ambtenaar in gelijke omstandigheden behoort na te laten of te doen”.

Fraude

In juni werd al bekend dat de COR vele tienduizenden euro’s van een jaarlijks budget van 1,6 miljoen euro heeft uitgegeven aan bijvoorbeeld zaken als feestjes, reizen en communicatieadviseurs. De voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad Giltay maakte op kosten van de politie gebruik van een “imago-adviseur”.

Hij schafte ook kleding aan op kosten van de politie. Giltay maakte ook reizen naar Curaçao met andere COR-leden en echtgenotes. Hij had ook de beschikking over een creditcard van de politie en nam grote sommen contant geld op.

Bronnen binnen de politie zeggen niet uit te sluiten dat er ook nog informatie opduikt over fraude. Het disciplinaire onderzoek wordt dan mogelijk nog opgeschaald tot een strafrechtelijk onderzoek.