Energie

Centrales RWE produceren meer

De Duitse energieproducent RWE produceert weer meer elektriciteit. De productie van zowel zwarte stroom uit fossiele centrales als groene stroom door windparken, nam in het eerste halfjaar met ruim 5 procent toe, in vergelijking met een jaar geleden. De omzet van het moederbedrijf van Essent daalde echter opnieuw met bijna 4 procent, van bijna 25 miljard euro naar bijna 24 miljard euro. De brutowinst viel met 3 miljard euro ruim 5 procent lager uit. Die daling werd voor een groot deel veroorzaakte door eenmalige posten, los daarvan boekte het bedrijf een nettowinst van 10 procent. RWE iz bezig de duurzame tak af te splitsen. Die zal in september deels naar de beurs worden gebracht. (NRC)

    • Leonie van Nierop