CPB

‘Reageer sneller op ICT-ontwikkelingen’

Overheden moeten sneller reageren op ICT-ontwikkelingen in de markt. Er wordt nu vaak te lang gewacht tot er meer duidelijkheid komt over een nieuwe technologie. Zo wordt de invoering van nieuwe regelgeving lastiger en kostbaarder. Dat stelt het Centraal Planbureau (CPB) donderdag in een rapport.

ICT speelt een steeds centralere rol in de economie, schrijft het CPB, dat voorbeelden noemt als robots en blockchaintechnologie. Het CPB constateert dat beleidsmakers „veel minder houvast” hebben, omdat ze door nieuwe technologieën minder hebben aan hun beleidservaring. De snelle ontwikkelingen vereisen wel tijdig ingrijpen, omdat „de gevolgen voor publieke belangen onduidelijk zijn”. Worden persoonsgegevens bijvoorbeeld wel voldoende beschermd, vraagt het CPB zich af.

Wat de beste reactie van overheden is, hangt volgens het CPB af van de mate van onzekerheid over de technologie. Zo onderscheidt het „technologieneutraal” beleid, dat geen technische eisen stelt aan producten of diensten. Dat werkt voor ontwikkelingen waarover nog veel onduidelijkheid bestaat, zoals blockchain of het internet der dingen. Een andere optie is het opstellen van regels met technologische specificatie-eisen, zoals in de taxiwet. Dat geeft bedrijven meer duidelijkheid en leidt tot efficiëntere naleving, aldus het CPB. Het nadeel is weer dat regelgeving achterhaald kan raken. (NRC)

    • Liza van Lonkhuyzen