Uitsluiting Van Gelder ontaardt in juridische strijd op twee fronten

Turner Yuri van Gelder legt zich niet neer bij zijn uitsluiting van de olympische finale en stapt naar de rechter. De tijd dringt, maar geheel kansloos is hij niet.

Hij is te aangeslagen om zijn verhaal te doen, maar stapt wel naar de rechter. Turner Yuri van Gelder spant een kort geding aan tegen sportkoepel NOC*NSF, dat hem zondag wegstuurde uit Rio omdat hij daar na een nacht stappen in beschonken toestand terugkeerde in het olympisch dorp. Van Gelder (33) en zijn advocaat Cor Hellingman hopen zo af te dwingen dat de turner maandag alsnog kan meedoen aan de toestelfinales op de Olympische Spelen, de eerste in zijn carrière.

Hellingman heeft erop aangedrongen dat de zaak deze donderdag al zou dienen, maar op verzoek van het NOC*NSF wordt het vrijdag, om kwart over elf ’s ochtends voor de rechtbank van Arnhem.

Haalt Van Gelder zijn gelijk, omdat de rechter oordeelt dat het Nederlands olympisch comité hem inderdaad buitenproportioneel heeft gestraft, dan garandeert dit nog niet zijn terugkeer op de Spelen.

De internationale turnfederatie FIG meldde woensdag dat de Nederlander officieel is teruggetrokken en dat de Fransman Danny Pinheiro Rodrigues is opgeroepen om Van Gelder te vervangen. „Op basis van onze reglementen kan hij niet meer terugkeren”, zei een woordvoerder van de turnfederatie tegen persbureau ANP.

Dit houdt in dat Van Gelder naast een kort geding ook de reglementen van de FIG moet aanvechten bij het internationaal sporttribunaal CAS. Hoewel de tijd dringt, is dat niet onmogelijk. Het CAS heeft voor de Spelen een speciale subdivisie opgezet in Rio, die erop gericht is om binnen 24 uur uitspraak te doen.

Van Gelder had zich ook direct bij het CAS kunnen melden. Maar in dat geval was niet zeker geweest of het sporttribunaal meteen bevoegd was de zaak aan te nemen. Gebruikelijk is dat de sporter de zaak eerst uitvecht met de betreffende instantie, in dit geval NOC*NSF. De weg naar het CAS is veelal een vervolgstap, tenzij er sprake is van tijdsdruk.

Hellingman heeft er bewust voor gekozen het besluit om Van Gelder naar huis te sturen eerst aan te vechten via een kort geding. Bij een positief oordeel denkt hij sterker te staan bij het CAS, waar hij dan een spoedprocedure zal aanvragen.

Vraag is hoeveel kans Van Gelder maakt op een terugkeer. Henk Kesler, oud-directeur van de Nederlandse voetbalbond KNVB en arbiter bij het CAS, spreekt van een moeilijke kwestie. „De zaak is omgeven door een zekere waas. Niemand weet of hij twee of zes biertjes heeft gedronken. Mensen praten over disproportionaliteit. Als er in de reglementen staat dat sporters zich moeten gedragen, dan lijkt het me buitenproportioneel om iemand na een biertje naar huis te sturen.”

Guido Hahn, op het gebied van sport en recht, verwacht niet dat het winnen van het kort geding ook een gelijk bij het CAS oplevert. „Maar in het geval dat het kort geding gewonnen wordt, kan er in de bodemprocedure die daarop volgt mogelijk een schadevergoeding geëist worden.” Een woordvoerder van NOC*NSF liet in Rio weten dat de sportkoepel kennis heeft genomen van het kort geding. Hij voorziet niet dat iemand van NOC*NSF de zaak bijwoont in Nederland.