Tot levenslang veroordeelde mag voortijdig resocialiseren

Foto Roos Koole/ANP

De Staat moet een levenslang gestrafte man in staat stellen te werken aan zijn terugkeer in de maatschappij. Binnen tien dagen moet een plan worden opgesteld voor zijn resocialisatie.

Dat heeft de Haagse rechtbank woensdag bepaald na een kort geding dat door Edwin S. was aangespannen. De man zit nu meer dan 23,5 jaar in de cel wegens verschillende gewelddadige misdrijven. Zo doodde hij bij een inbraak de bewoner en verwondde hij diens vrouw.

Lees meer: Tot levenslang veroordeelde eist reïntegratietraject

Advocaat José Lindhout van Edwin S. beriep zich tijdens de zitting op het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, dat in 2013 oordeelde dat levenslang “zonder perspectief op vrijlating” inhumaan is. Het Europees Hof stelt dat de lidstaten verplicht zijn om de straf na uiterlijk 25 jaar opnieuw te beoordelen in het licht van een mogelijke terugkeer in de samenleving. Nederland heeft als een van de weinige Europese landen geen herbeoordelingsprocedure.

Staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) heeft de Tweede Kamer in april laten weten dat hij aan zo’n procedure werkt, waarbij de termijn van 25 jaar het uitgangspunt is.

‘Nu al beginnen’

De directie van de gevangenis waar S. verblijft, wilde hem pas laten deelnemen aan resocialisatieprogramma’s nadat hij de termijn van 25 jaar gepasseerd zou zijn. De voorzieningenrechter oordeelt nu echter dat S. geen reële herbeoordeling kan krijgen als hij daarvoor niet aan zijn resocialisatie kan werken. De rechter “acht resocialisatie-activiteiten dus onmisbaar om tot de vereiste herbeoordeling te komen”. De rechter zegt dat, op basis van een rapport van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie, gedetineerden die al zo lang vastzitten, “ten minste achttien maanden nodig hebben om vorderingen te kunnen maken” met de resocialisatie.

“Hij moet daar nu dus al mee kunnen beginnen.”

Een verzoek van S. om ook al aanspraak te kunnen maken op een verlofregeling, wees de rechter af. Daar moet de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming over beslissen.