Gemeentejournalist

De gemeente Noordoostpolder gaat zelf een journalist inhuren om te schrijven over raadsvergaderingen. Journalisten van lokale kranten komen door bezuinigingen steeds minder vaak naar de vergaderingen. De journalist moet onafhankelijk verslag doen en mag niet aan een politieke partij in de gemeente verbonden zijn.

    • Heleen Gorris