Tussen sport en alcohol zijn veel, vooral erg dubbelzinnige verbanden

Nationale controverses kunnen over van alles gaan. Dus ook over het wegsturen van de turner Yuri van Gelder uit Rio de Janeiro, en wel omdat hij, meteen na het behalen van een finaleplaats, ergens buiten het Olympisch dorp alcohol zou hebben gedronken en pas in de late uurtjes was teruggekeerd.

Dit heette een ‘grove overschrijding’ van de ‘normen en waarden’ die binnen het Nederlands olympische team gelden.

nrcvindt
Atleten hebben een ‘voorbeeldfunctie’, de atleet liet de leiding ‘geen keus’, zijn gedrag was ‘ontoelaatbaar’ etc. etc. Het hele Gedicht van den Bovenmeester werd opgezegd, op een toon die deed vermoeden dat het niet bij twee biertjes was gebleven. Dat was tevens zeer onbevredigend omdat er voor enig begrip van de snoeiharde maatregel wel iets meer informatie nodig was geweest. Stond deze sanctie wel in redelijke verhouding tot de ernst van het vergrijp?

Lees ook wat een advocaat van de schorsing vindt: Alcohol is geen doping, gun Yuri van Gelder dat afzakkertje

Daarna was het woord aan de teleurgestelde thuisblijvers, de scherprechters van de sociale media en de burger die zich afvroeg hoe dat zit met alcohol en topsporters. Aan de nationale stamtafel op Twitter werd onmiddellijk opgemerkt dat de Nederlandse olympiërs al jaren geacht werden hun medailles te komen vieren in een gelegenheid die ‘Heineken House’ heet. Deze bierbrouwer is notabene sponsor, althans ‘projectpartner’ van NOC*NSF. De alcoholproducent profileert zich al jaren als nationaal symbool en schurkt via de sport zo dicht mogelijk tegen Oranje aan. Het houdt er een plezierige associatie aan gezond leven, sport en jonge mensen aan over. Bij de laatste winterspelen, in Sotsji kwam staatshoofd Willem Alexander in het Heineken House zelfs nog even proosten met president Poetin.

Het woord ‘voorbeeldfunctie’ is toen niet veel gevallen, net zo min als bij al die andere feesten waar bierdrinkende oranjefans en bekroonde olympische sporters de polonaise komen doen. Wat ook niet erg helpt bij het begrijpen van de sanctie is dat de gedragsregels voor topsporters, geen woord over alcoholgebruik bevatten. Anders dan in een lijstje met aanbevelingen en voedingstips waar wordt gezegd dat alcohol wordt afgeraden omdat het ‘dehydraterend’ werkt. Voor het overige moet de sporter het doen met de contractuele plicht zich te gedragen ‘zoals van een goed lid van TeamNL verwacht mag worden’.

Inderdaad – hopman, wij zullen braaf zijn. Een mooie regel die helemaal past in de juridische traditie van redelijkheid, billijkheid, maatschappelijke zorgvuldigheid, goed huisvaderschap/ rentmeesterschap en andere open normen die dus naar eigen inzicht worden ingevuld. Is NOC*NSF gewend onder die paraplu een streng alcoholbeleid te voeren? Kon Van Gelder dus weten dat dit hem boven het hoofd zou hangen? Speelde zijn eerdere verslaving een rol en waren er met hem aparte afspraken gemaakt?

Voor een beter begrip is meer informatie nodig. Als het inderdaad maar om twee biertjes ging en het missen van de avondklok, dan is deze maatregel buiten proportie.