CPB verlaagt economisch groeivooruitzicht om Brexit

Volgens het CPB groeit de Nederlandse economie dit jaar met 1,7 procent en in 2017 met 1,6 procent.

Foto: Robin van Lonkhuijsen / ANP

De economische gevolgen van de Brexit zijn voor het Centraal Planbureau (CPB) reden om de groeiverwachting van de Nederlandse economie naar beneden bij te stellen. Waar het CPB in juni nog 2,1 procent groei voorzag voor komend jaar, is dat nu bijgesteld naar 1,6 procent. De groei voor dit jaar komt volgens het CPB uit op 1,7 procent.

Volgens de ramingen kost de Brexit de Nederlandse economie -0,4 procentpunt aan eerder verwachte groei in 2017. Dat zou vooral komen door tegenvallende consumptie en investeringen en een terugloop in de de voor Nederland relevante wereldhandel. Daarnaast zorgt de teruggeschroefde gasproductie voor een verwachte verlaging van 0,2 procentpunt van het bruto binnenlands product. Doordat er in andere sectoren nog wel groei is, valt de groei een half procentpunt lager uit.

Groei houdt aan, koopkracht neemt af

Het CPB gelooft wel dat het onderliggende economisch herstel van de economische en financiële crisis doorzet, zij het dus minder snel. De consumptie blijft wel stijgen, maar ondervindt hinder van de onzekerheid rondom de Brexit.

Waar we dit jaar nog 2,7 procent koopkrachtstijging hebben, wordt dat volgend jaar nog slechts 0,7 procent. Dit wordt volgens het CPB veroorzaakt door het wegvallen van 5 miljard euro lastenverlichting en het gelijk blijven van de lonen terwijl er lichte inflatie plaatsvindt. Uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden gaan er qua koopkracht in 2017 op achteruit met respectievelijk 0,1 en 0,7 procent. Werkende Nederlanders gaan er volgens de economen bij het CPB qua koopkracht in 2017 juist met 1,1 procent op vooruit.

Lees ook: De prijzen dalen, maar is dat goed?

Inflatie blijft laag

Een andere belangrijke graadmeter is de inflatie, ofwel de mate waarin de prijzen stijgen. Over 2016 gezien komt die volgens het CPB op 0 procent uit. De geldontwaarding neemt in 2017 weer iets toe naar 0,5 procent. Begin augustus berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek dat er in Nederland voor het eerst in dertig jaar sprake was van negatieve inflatie - ofwel het dalen van prijzen.

Doordat de economie nog altijd aantrekt, neemt de werkgelegenheid verder toe. De werkloosheid blijft in 2017 stabiel op 6,2 procent. Wel verwacht het CPB dat de Brexit voor veel bedrijven voor onzekere tijden zal zorgen. In de tweede helft van dit jaar zullen ze daarom voorzichtiger zijn met het aannemen van personeel.

Lage internationale groei

Volgens de ramingen blijft de wereldwijde economische groei tegenvallen, wat onder meer wordt veroorzaakt door matige groeicijfers uit opkomende economieën als China en Brazilië. In het eurogebied zal wederom de Brexit voor tegenvallende handel zoeken, onder meer met het Verenigd Koninkrijk - een belangrijke handelspartner voor Nederland.

    • Sjoerd Klumpenaar