Meeste vermogen verdampt in Flevoland

Huishoudens in Flevoland zijn het armst van Nederland. Dat blijkt uit recente cijfers van het economisch bureau van ING.

Foto: iStock

Tussen 2008 en 2014 heeft Flevoland de grootste vermogensdaling van Nederland gekend. Dat blijkt uit gegevens van het economisch bureau van ING. Een doorsnee huishouden verloor er bijna negentig procent van zijn vermogen - de opgetelde waarde van financiële bezittingen, onroerend goed en ondernemingsvermogen. Denk bijvoorbeeld aan geld op de bank en een eigen woning, maar ook aan openstaande schulden.

Een kwart van de huishoudens in Flevoland had in 2014 een negatief eigen vermogen, flink boven het landelijk gemiddelde van 15 procent. Als verklaring noemt ING dat huizen in Flevoland gemiddeld gezien minder lang geleden gebouwd, aangekocht en gefinancierd zijn dan elders in het land. Ook gaat het vaker om jonge gezinnen die meer last hebben van de daling van de huizenprijzen na de economische crisis in 2008.

De Zeeuwen zijn het rijkst van het land. Een doorsnee huishouden heeft daar 50.000 euro vermogen. Dat is wel bijna de helft minder dan in 2008, toen een Zeeuws huishouden gemiddeld nog 90.000 euro bezat.

    • Shannon Bakker