‘Kwart Nederlanders heeft ruzie met buren’

Dat schreven onder meer de NOS, Metro, De Telegraaf en regionale media onlangs.

De aanleiding

Geluidsoverlast, een verbouwing, overhangend groen, barbecuelucht, het recht van overpad en parkeren. Het zijn enkele redenen voor een conflict met de buren. En dat komt vaak voor. Een kwart van de Nederlanders heeft weleens ruzie met de buren, meldden verschillende media, onder meer de NOS.

Waar is het op gebaseerd?

De cijfers uit de artikelen komen uit een onderzoek van het Rechtsbijstandverzekering Informatie Centrum naar de aard en omvang van burenruzies. Daarvoor zijn 2.100 Nederlanders ondervraagd.

Van de 546 gemelde burenruzies komt 28 procent voor in Zuid-Holland en 15 procent in Noord-Holland. In dunbevolkte gebieden komen de minste burenruzies voor, zoals in Flevoland.

Geluidsoverlast door muziek is het vaakst de bron van een ruzie (51 procent), volgens de respondenten. Daarna komen kinderen (19 procent) en verbouwing (11 procent).

En, klopt het?

Het Rechtsbijstandverzekering Informatie Centrum (RIC) is een website waar geïnteresseerden in rechtshulp verschillende verzekeraars met elkaar kunnen vergelijken. Bezoekers konden een vragenlijst invullen, en na 2.100 respondenten bleek dat 25 procent weleens ruzie heeft gehad met de buren.

Het RIC is niet telefonisch te bereiken, zegt een ‘externe receptioniste’. Een woordvoerder reageert niet op vragen die NRC per e-mail voorlegt. Het onderzoek is dus niet in te zien, maar is gehouden onder mensen die blijkbaar interesse hadden in een rechtsbijstandverzekering.

Doorgaans zijn 2.100 respondenten voldoende voor een steekproef – als ook de spreiding in Nederland in orde is. Maar in dit geval is de groep minder representatief, omdat de selectie tot stand is gekomen door interesse in een rechtsbijstandverzekering.

Andere cijfers over burenruzies zijn er niet veel, wel over burenoverlast. Eén op de drie Nederlanders heeft weleens te maken met woonoverlast, stelt het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Die non-profitorganisatie helpt gemeenten en woningcorporaties met het bemiddelen bij burenruzies. Onder meer de Rijksuniversiteit Groningen deed onderzoek naar de relatie tussen overlast en verstedelijking, in opdracht van het CCV en het ministerie van Veiligheid en Justitie. 34 woningcoöperaties werkten mee, 54 casussen werden bekeken.

Het CCV kan de cijfers van het RIC over burenruzies niet bevestigen, zegt een woordvoerder. „Zo’n onderzoek geeft misschien niet de meest objectieve cijfers”, zegt zij. „Ook leidt niet alle overlast tot ruzie en hoeft niet bij elk conflict te worden bemiddeld.”

Denk aan de vaakst gegeven reden voor burenruzie in de RIC-enquête: muziek. Een of meerdere keren harde muziek bij omwonenden kan ook worden opgelost in een gesprek, en hoeft niet meteen te leiden tot een conflict met de buren.

Het CBS heeft ook betrouwbare cijfers over leefbaarheid en overlast in de buurt. Daaruit blijkt dat ruim een kwart van de Nederlanders wel eens overlast ervaart. Over burenruzies heeft het CBS geen cijfers, zegt een woordvoerder.

Conclusie

Een kwart van de Nederlanders heeft wel eens ruzie met de buren, stelde het Rechtsbijstandverzekering Informatie Centrum op basis van een eigen enquête, maar of het valt te betwijfelen of deze groep respondenten een representatief beeld geeft. Meer representatieve cijfers komen van het CCV en CBS, maar die gaan over overlast. Niet alle overlast hoeft te leiden tot ruzie. We beoordelen de stelling als ongefundeerd.

Ook een bewering zien langskomen die je gecheckt wilt zien? Mail nrccheckt@nrc.nl of tip via Twitter met de hashtag #nrccheckt