‘Transgenders beter beschermen tegen discriminatie’

Foto Jonathan Drake / Reuters

Transgenders en zogeheten intersekse personen moeten in Nederland beter beschermd worden tegen discriminatie. D66, PvdA en GroenLinks komen nog deze kabinetsperiode met een initiatiefwetsvoorstel om de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb) daartoe aan te passen. Dat schrijven Kamerleden van de drie partijen zaterdag op nrc.nl.

Zij willen dat niet alleen discriminatie op grond van ‘geslacht’, maar ook op basis van ‘geslachtskenmerken’ verboden wordt. Daarnaast moet de erkenning van ‘homo- of heteroseksuele gerichtheid’ worden aangepast in ‘seksuele gerichtheid’, schrijven zij. En moeten ‘genderidentiteit’ (wat iemand voelt) en ‘genderexpressie’ (wat iemand toont) aan de wet worden toegevoegd.

Lees ook: Er is zoveel meer dan man en vrouw, erken dat in de wet

„We zien dat deze groep veel te maken heeft met discriminatie en dat de reactie in de maatschappij is: dat hoort er ook een beetje bij”, zegt D66-Kamerlid Vera Bergkamp. „We willen deze mensen kenbaarheid en rechtszekerheid bieden. Nu dienen zij bijna geen klachten in wanneer ze gediscrimineerd zijn en zijn ze afhankelijk van individuele rechters en jurisprudentie voor het oordeel of dat als discriminatie gedefinieerd wordt. Wij willen met deze wetswijziging een norm stellen als de samenleving we zulke discriminatie ontoelaatbaar vinden.”

Een transgender vrouw meldde deze week dat zij door een taxibedrijf in Rotterdam dat zich specifiek richt op vrouwen met een duidelijke afstand tot de arbeidsmarkt, was afgewezen omdat ze transgender is. De vrouw is van plan daar een zaak van te maken bij het College voor de Rechten van de Mens. „We moeten een norm stellen. Zo’n bedrijf moet niet denken dat dat normaal is”, zegt Bergkamp.

Volgens schattingen van het Sociaal Cultureel Planbureau zijn in Nederland bijna 50.000 transgenders, mensen waarbij geboortegeslacht en de door hun ervaren genderidentiteit niet, of niet helemaal overeenkomen. 80.000 mensen zouden in de categorie intersekse vallen, wat betekent dat ze niet zijn geboren met een geslacht dat niet voldoet aan de definitie van man of vrouw. Zij hebben bijvoorbeeld afwijkende chromosomen, kenmerken van beide geslachten of juist een gebrek aan geslachtskenmerken.

Lees ook: In het begin is het wat ongemakkelijk, die gemengde wc

„De anti-discriminatie wet was ooit gericht op de gelijke behandeling van mannen en vrouwen, maar we weten tegenwoordig dat er zoveel meer is dan Adam en Eva. Dat moet de wet ook erkennen”, aldus Vera Bergkamp. Internationaal is Nederland de afgelopen jaren gezakt op ranglijsten met betrekking tot de bescherming van (seksuele) minderheden. Bergkamp: „Andere landen hebben rechten van transgenders en intersekse personen wel vastgelegd. Wij worden daar internationaal op aangesproken.”

De partijen maken hun voorstel bekend op de dag van de Canal Pride botenparade in Amsterdam. Het initiatiefvoorstel wordt in september nog besproken met verschillende belangenorganisaties en gaat dan voor advies naar de Raad van State, voordat het wordt behandeld door de Tweede en Eerste Kamer. PvdA, D66 en GroenLinks hebben in geen van beide Kamers een meerderheid, maar rekenen op de steun van andere partijen.