Schilderij Jan Weenix

Dode zwaan nu in Enschede

Sinds deze week is het vroeg 18de-eeuwse kunstwerk De dode zwaan van Jan Weenix te zien in Enschede. Het Mauritshuis in Den Haag heeft het doek in langdurige bruikleen gegeven aan het Rijksmuseum Twenthe. In het Mauritshuis was het werk vanwege het enorme formaat (2,5 bij 3 meter) opgeslagen in depot. In Enschede zal het permanent te zien zijn. Het is daar nu gecombineerd met hedendaags werk van de Rotterdamse Silvia B., een piëta en twee saters. (NRC)

    • Gretha Pama