Koning Yu en de Vloeddraak

Op deze Japanse prent uit de negentiende eeuw zien we een Chinese cultuurheld, koning Yu van Xia, die de strijd aanbindt met de Vloeddraak. Dat monster symboliseert de Grote Overstroming uit een oude Chinese legende. Yu zou de vloed hebben bedwongen door het bevel te geven rivieren uit te baggeren en kanalen te graven. Historici hebben lang getwijfeld aan de betrouwbaarheid van dit verhaal. Nu hebben geologen in de Gele Rivier aanwijzingen gevonden dat het wel degelijk op feiten berust. O&D 8.

    • Dirk Vlasblom