Faunabeheer

Actief terugdringen damhert remt groei van populatie niet

Het aantal damherten in de duingebieden van de provincies Noord- en Zuid-Holland is dit jaar met 30 procent gestegen. In 2015 werden in nog 3.800 damherten geteld. In de eerste helft van 2016 waren het er 4.800. Dat melden de faunabeheerders van beide provincies donderdag.

De stijging is opvallend, omdat er sinds 2003 actief wordt gewerkt aan verkleining van de populatie damherten. In maart 2016 gaf de rechter toestemming aan de provincies Noord- en Zuid-Holland om damherten af te schieten en het aantal daarmee in vijf jaar tijd terug te brengen tot ongeveer duizend dieren.

Damherten zijn vanwege hun aantallen al langer een probleem in met name de Amsterdamse Waterleidingduinen en het Nationaal Park Zuid Kennemerland. Ze veroorzaken schade aan natuur, tuinen en gewassen. Ook ontstaan gevaarlijke verkeerssituaties; auto’ s rijden geregeld damherten aan. Eerdere maatregelen – hekken en wildroosters – zijn weinig effectief gebleken.

Door het ontbreken van natuurlijke vijanden als wolf en lynx hebben de 150 damherten die sinds 2000 in de duingebieden leven zich in ruim vijftien jaar vermeerderd tot bijna 5.000. Daarnaast is in het duingebied voldoende te eten aan bollen, bomen en struiken.

    • Heleen Gorris