‘We kunnen voortbestaan’

De Appel arts centre

„Het is verwonderlijk dat twee onafhankelijke commissies tot zulke verschillende conclusies kunnen komen”, zegt Renée Jongejan, zakelijk leider van De Appel arts centre. Ze is opgelucht dat het Amsterdams Fonds voor de Kunst een positief advies heeft uitgebracht en dat De Appel de komende vier jaar kan rekenen op 416.550 euro op jaarbasis, evenveel als in 2013-2016. Ze wacht gespannen af hoe de Raad voor Cultuur half augustus zal oordelen. De Appel kreeg in mei een negatief advies van de Raad en dreigt daardoor geen subsidie van OCW te krijgen.

„Er is nu nog één plek vrij voor presentatie-instellingen, maar daar hebben meerdere zich voor aangemeld. Hoe dan ook zal de rijkssubsidie lager worden: nu krijgen we 550.000 euro, terwijl OCW nog maar 225.000 euro beschikbaar heeft. Ik heb goede hoop dat onze nieuwe aanvraag gehonoreerd zal worden. We hebben intussen een nieuw bestuur en met Niels Van Tomme een goeie nieuwe directeur gevonden.

„In de aanvraag bij het AFK hadden we ingezet op een assistent-curator, maar die zal er nu zeker niet komen. Het ziet ernaar uit dat we de komende vier jaar sowieso moeten ingrijpen in de programmering en/of het personeel. Maar ik heb wel de hoop dat we over vier jaar weer verder kunnen op het oude niveau. De steun van het AFK betekent dat we die vier jaar kunnen overbruggen, dat we kunnen voortbestaan.” (SS)