Verdeeldheid over subsidie toekenning De Staat

De subsidie van 236.200 euro die de Nijmeegse rockband De Staat heeft gekregen van het Fonds Podiumkunsten, roept verdeelde reacties op. Op social media wordt vooral afkeurend gereageerd. Directeur Henriëtte Post van het Fonds zegt dat ze wel commentaar had verwacht, ,,maar niet zo heftig’’.

Foto Andreas Terlaak

De Staat heeft onder andere subsidie gekregen voor een reprisetournee en voor circle shows, waarbij het publiek rond de band staat. Het is de enige popband die in de sector muziek van het Fonds Podiumkunsten meerjarige subsidie ontvangt. Ook De Kift had subsidie aangevraagd, maar het niet gekregen. Overigens ontving De Kift eerder wel subsidie voor de periode 2013-2016 (234.200 euro).

Vooruitkijken
Fondsdirecteur Post zegt dat ,,de meeste popbands in hun planning niet verder dan een half jaar of een jaar vooruitkijken”, wat het logisch maakt dat zij zich niet aanmelden voor een meerjarige subsidie. De Staat krijgt subsidie voor de periode 2017-2020, net als alle andere 83 door het Fonds gehonoreerde aanvragen. ,,De Staat had reden om te denken: wij zijn gebaat bij continuïteit.” Post denkt dat ,,de emotie vooral wordt getriggerd’’ doordat De Staat optreedt in de Heineken Music Hall. ,,Maar dat is hooguit een keer per jaar.”

Volgens haar staat het Fonds Podiumkunsten ,,al langer op het netvlies van popbands’’. Daarbij gaat het dan niet om subsidies van vier jaar, maar om korter durende subsidies voor bijvoorbeeld projecten. Omdat het Fonds ,,wordt platgebeld” over de subsidie aan De Staat, heeft het een klein overzicht gemaakt met namen die de afgelopen jaren zulke subsidies kregen, onder wie Marike Jager, Pax (van The Kyteman Orchestra), Smutfish, Stichting Coöperatie voor Frank Wienk (Binkbeats), Stichting Appelsap voor Donny Ellerström, Productiehuis Oost-Nederland voor Johanneke ter Stege (NNENN), Eefje de Visser, Wende Snijders, Cato van Dijck (MY BABY), Sevda Alizadeh (Sevdaliza).

Belangenverstrengeling
Ook De Staat ontving eerder subsidie van het Fonds Podiumkunsten: ,,In 2010 heeft Stichting Kultuurbarbaar/De Staat een productiesubsidie van het Fonds ontvangen voor het project ‘Machinery’. Daarnaast heeft St. Kultuurbarbaar/De Staat in 2010, 2011, 2013 en 2016 een subsidie reiskosten buitenland ontvangen.’’

Op social media wordt er op gewezen dat de manager van De Staat adviseur is bij het Fonds Podiumkunsten. Henriëtte Post: ,,Zij beoordeelde niet de aanvraag. Wij hebben een pool van 160 adviseurs, waar we uit putten voor onze verschillende subsidierondes. We kijken altijd of er een schijn van belangenverstrengeling kan zijn.’’

    • Gretha Pama