‘Ik ben verrast, verbijsterd’

Kamerkoor Cappella
Kamerkoor Cappella Amsterdam. Onverwacht vijf ton subsidie minder.

„In twee woorden? Verrast en verbijsterd”, zegt Daniel Reuss, dirigent en artistiek leider van professioneel kamerkoor Cappella Amsterdam. „Ik ben met vakantie in Zweden, heb net even kort overlegd met onze zakelijk leider Anna Becker en het bestuur. De uitkomst was vooral dat ik me heb voorgenomen nu geen verkeerde, te emotionele dingen te zeggen.”

Cappella vroeg het Fonds Podiumkunsten om een subsidie van 571.670 euro en kreeg niets. „Had ik dit zien aankomen? Absoluut niet. Niemand, denk ik. Onze aanvraag was goed doortimmerd. De reactie van de commissie van het Amsterdams Fonds voor de Kunst, dat dezelfde aanvraag heeft beoordeeld met dezelfde criteria, was totaal anders, namelijk heel positief. Maar dat gaat om 75.000 euro, dit om 5 ton. En zonder die 5 ton zijn we weg. Dus we beraden ons op vervolgstappen, zoals het indienen van een formeel bezwaar.”

Dat zou dan vooral zijn gebaseerd op de aard van de afwijzing. „Zo staat in het advies dat geen van de geplande samenwerkingsverbanden met andere ensembles van ons is uitgegaan. Dat is onwaar. Ook schrijft men, als negatieve kwalificatie, dat we ‘de gebaande paden van de koormuziek’ bewandelen. Maar wat betekent dat? Voor komend seizoen staat er bijvoorbeeld een programma met motetten van Orlandus Lassus uit het Johannes-evangelie op stapel. En tot nu toe was onze focus op de kern en de inhoud, voor pure koormuziek zonder hippe opsmuk, juist de motor achter ons succes.” (MS)

    • Mischa Spel