Amsterdam

Uitkeringsgerechtigden krijgen foute gegevens

Bijna 3.000 Amsterdammers hebben in juli verkeerde informatie ontvangen over hun uitkering. Een deel van hen ontving persoonlijke informatie als adres, burgerservicenummer en rekeningnummer van een andere uitkeringsgerechtigde. Dat heeft wethouder Arjen Vliegenthart (SP) gemeld. De fout is veroorzaakt door een bedrijf dat voor de gemeente de brieven verwerkt en verstuurt. De gemeente ontdekte de fout na een dag. Daarna is een excuusbrief aan de „maximaal 2.948” uitkeringsgerechtigden verstuurd. De fout is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Een woordvoerder daarvan zegt dat vooral de verkeerde bezorging van het BSN zorgelijk is. „Dat is uniek en tot personen te herleiden.” In handen van een kwaadwillende kan dat tot identiteitsfraude leiden. (NRC)

    • Huib de Zeeuw