De Appel: ‘We kunnen voortbestaan’

Het AFK heeft een positief advies uitgebracht. De Appel kan de komende periode rekenen op 416.550 euro op jaarbasis.

“Het is verwonderlijk dat twee onafhankelijke commissies tot zulke verschillende conclusies kunnen komen”, zegt Renée Jongejan, zakelijk leider van De Appel Arts Centre. Ze is opgelucht dat het AFK een positief advies heeft uitgebracht en dat De Appel de komende periode kan rekenen op 416.550 euro op jaarbasis, hetzelfde bedrag als in de periode 2013-2016. Tegelijkertijd wacht ze gespannen af hoe de Raad voor Cultuur half augustus zal oordelen. De Appel kreeg in mei een negatief advies van de Raad en dreigt daardoor buiten de basisinfrastructuur van het ministerie van OCW te vallen.

Lees ook: Het nieuws en andere reacties

Jongejan: ,,Er is nu nog één plek vrij voor presentatie-instellingen, maar daar hebben meerdere instellingen zich voor aangemeld. Hoe dan ook zal de Rijkssubsidie van OCW lager worden: nu krijgen we 550.000 euro, terwijl OCW in principe nog maar 225.000 euro beschikbaar heeft. Maar ik heb goede hoop dat onze nieuwe aanvraag wel gehonoreerd zal gaan worden. Er zit intussen een nieuw bestuur, we hebben met Niels Van Tomme een goeie nieuwe directeur gevonden en de rechtszaak over het ontslag van de vorige directeur Lorenzo Benedetti is van de baan. Hopelijk helpt het positieve advies van het AFK.”

“In de aanvraag bij het AFK hadden we ingezet op een assistent-curator, maar die zal er nu zeker niet komen. Het ziet er naar uit dat we de komende vier jaar sowieso moeten ingrijpen, hetzij in de programmering, hetzij in het personeelsbestand of een combinatie hiervan. Maar ik heb wel de hoop dat we over vier jaar weer verder kunnen op het oude niveau. Deze steun van het AFK betekent dat we die vier jaar kunnen overbruggen, dat we kunnen voortbestaan.”

    • Sandra Smallenburg