Orkater en Cappella Amsterdam verliezen podiumsubsidie

Cultuursubsidies

Eens in de vier jaar verdeelt het Fonds Podiumkunsten subsidies. Het gaat om 25 miljoen euro. Ook deze keer zijn er harde keuzes gemaakt.

Theatergezelschap Orkater en kamerkoor Cappella Amsterdam verliezen de meerjarige subsidie die zij tot nu toe kregen van het Fonds Podiumkunsten. Dinsdag maakte dit grootste cultuurfonds van Nederland bekend welke muziekensembles, festivals, theater-, muziektheater- en dansgezelschappen de komende vier jaar subsidie krijgen. Het gaat in totaal om ruim 25 miljoen euro.

Bij het Fonds Podiumkunsten betekent een afwijzing niet per se een negatief oordeel. Het fonds hanteert een rangorde: wie het best beantwoordt aan de beoordelingscriteria staat bovenaan, dan volgt nummer twee enzovoort. En na een aantal toewijzingen is het geld op.

Zo ontving theatergezelschap Orkater voor de periode 2013-2016 nog 1 miljoen euro van het Fonds Podiumkunsten. Nu vroeg Orkater twee keer subsidie aan: ruim 700.000 euro per jaar voor theater en meer dan 400.000 euro voor muziektheater. Vergeefs, ondanks positief advies. Wel behoudt Orkater de vierjarige subsidie van het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) van 540.000 euro.

Cappella Amsterdam verliest zijn subsidie van 500.000 euro (het behoudt 75.000 euro van het AFK). Ook het Nederlands Theater Festival, popmuziekfestival Noorderslag, theatergezelschap Dood Paard, dansproductiehuis Korzo (dat eerder al rijkssubsidie misliep) en dansgezelschap LeineRoebana verliezen hun meerjarige subsidie (AFK blijft die laatste ondersteunen).

Noorderslag, het Nederlands Theater Festival, Dood Paard, Orkater en Korzo zijn positief beoordeeld. Cappella Amsterdam en LeineRoebana niet. Beoordelingscriteria zijn artistieke kwaliteit, pluriformiteit, spreiding en ondernemerschap.

Bij het AFK werden de hoogste bedragen (tussen 800.000 en 1 miljoen euro) toegekend aan podia en erfgoedorganisaties als Theater Bellevue, De Krakeling, de Melkweg en het Rembrandthuis. Onder meer het Bijbels Museum, Maatschappij Discordia en Pakhuis de Zwijger verliezen hun subsidie.

Nieuwe aanvragers

Voor de periode 2017-2020 ontving het Fonds Podiumkunsten 212 aanvragen voor subsidie, waarvan er 84 zijn gehonoreerd. Daarvan zijn 28 nieuw; 23 instellingen raken hun meerjarige subsidie kwijt.

Dat eenderde van de gesubsidieerde instellingen nieuw op de lijst staat „was geen uitgangspunt, maar is het resultaat van de beoordelingen door de deskundigencommissies”, zegt directeur Henriëtte Post van het Fonds Podiumkunsten. Nieuwkomers zijn onder meer theatergezelschappen Urban Myth, Via Berlin, dansgezelschap Another Kind of Blue, rockband De Staat, theatermaakster Marjolijn van Heemstra en Theaterfestival Boulevard.

Dit is de tweede keer dat het Fonds Podiumkunsten de vierjarige subsidies toekent na de ingrijpende bezuinigingen van 2012, toen het budget door het ministerie van Cultuur met 30 procent werd verlaagd.

Reacties pagina 25
    • Gretha Pama