Hyperagressieve patiënten zeiden dat het flakka was

Drugs Heeft de ‘zombiedrug’ flakka Nederland bereikt? Artsen in Dordrecht zeggen van wel. Het Trimbos-instituut is sceptisch.

©

Artsen bij het Albert Schweitzerziekenhuis in Dordrecht hebben dinsdag gewaarschuwd voor een nieuwe, nog nauwelijks bekende drug: flakka. Gebruikers voelen zich onoverwinnelijk en worden buitengewoon agressief. In het Dordtse ziekenhuis zijn vorige maand twee patiënten binnengebracht die volgens de artsen onder invloed waren van flakka.

Vermeend flakka-gebruik werd de afgelopen weken vaker gemeld. Zo zou in Den Haag een man onder invloed van deze drug langdurig als een zombie over straat hebben gelopen. Heeft flakka Nederland bereikt?

Het Trimbos-instituut is sceptisch. Het kenniscentrum trof de drug nog nooit aan op de Nederlandse markt en is niet blij met de waarschuwing. Volgens Trimbos-onderzoekers wordt zo een hype gecreëerd rondom de synthetische drug. Misschien maak je potentiële gebruikers er nu juist wel attent op. Of misschien is er wel helemaal geen probleem. Of het om flakka gaat, valt immers niet te bewijzen – de drug is nog niet via bloedonderzoek vastgesteld.

Hoge lichaamstemperatuur

Annemarie van der Velden, arts op de spoedeisende hulp bij het Albert Schweitzer ziekenhuis, is wel overtuigd: dit was flakka. De patiënten hadden een een zeer hoge lichaamstemperatuur in combinatie met buitensporige agressie. Volgens haar kenmerkend voor flakka, en bij andere drugs onbekend. „We hebben ze allebei moeten platspuiten om ze tot rust te krijgen en te zorgen dat ze zichzelf niets zouden aandoen. Verdoven is ook belangrijk omdat ze door de drugs het risico lopen oververhit te raken. Bovendien gaven ze zelf aan de drug te hebben gebruikt.”

Het Trimbos-instituut stuurt landelijk onderzoek naar drugsgebruik aan. Wekelijks worden tot 120 monsters, aangeboden door gebruikers, doorgestuurd naar het lab. Volgens Trimbos-onderzoeker Daan van der Gouwe heeft zich nog niemand gemeld met een als flakka verkocht monster. „Daarom gaan wij ervan uit dat het in Nederland niet in omloop is. We beperken ons tot de nuance: meten is weten. Totdat een meting vaststelt dat het om flakka gaat, blijven wij terughoudend.”

Van der Gouwe legt uit waarom het Trimbos niet blij is met de waarschuwing uit Dordt. „Je noemt flakka nu bij naam, zonder het technisch zeker te weten. Er zijn enorm veel middelen op de markt die dit effect kunnen hebben, en we hebben geen specifieke informatie van het ziekenhuis. Kortom: we weten het op dit moment gewoon niet.”

Een woordvoerder van het Albert Schweitzer ziekenhuis beaamt dat het ziekenhuis niet met metingen kan bewijzen dat het om flakka gaat. „Waar het Trimbos-instituut er heel analytisch naar kijkt, zien wij de optelsom en trekken we onze conclusie. Wij voelen ons na twee incidenten verplicht om de samenleving hiervoor te waarschuwen.”

Na het eerste ‘flakka-geval’ in Dordrecht is overigens wel contact geweest tussen Trimbos en het Albert Schweitzerziekenhuis. Een bloedmonster van de tweede patiënt werd echter per abuis naar het RIVM gestuurd. Afgesproken is nu dat bij een volgend vermoeden van flakka een bloedmonster naar het gespecialiseerd Trimbos gaat.

    • Sjoerd Klumpenaar