Orkater en Capella Amsterdam verliezen podiumsubsidie

Cultuursubsidies Fonds Podiumkunsten verdeelt 25 miljoen. Vanmorgen maakte het cultuurfonds bekend wie de komende vier jaar subsidie krijgen.

De Pindakaasprins van Orkater, Oorkaan en HBS.
De Pindakaasprins van Orkater, Oorkaan en HBS. Foto Maurice Boyer

Theatergezelschap Orkater en kamerkoor Capella Amsterdam verliezen de meerjarige subsidie die zij tot nu toe kregen van het Fonds Podiumkunsten. Vanmorgen maakte dit grootste cultuurfonds van Nederland bekend welke muziekensembles, festivals, theater- muziektheater- en dansgezelschappen de komende vier jaar subsidie krijgen. Het gaat in totaal om ruim 25 miljoen euro.

Rangorde

Bij het Fonds Podiumkunsten betekent een afwijzing niet per se dat een gezelschap negatief wordt beoordeeld. Het fonds hanteert een rangorde: wie het beste beantwoordt aan de beoordelingscriteria staat bovenaan, dan volgt nummer twee enzovoort. En na een aantal toewijzingen is het geld op.

Theatergezelschap Orkater ontving voor de periode 2013-2016 nog 1 miljoen euro van het Fonds Podiumkunsten. Voor aanstaande periode vroeg Orkater twee keer subsidie aan: ruim 700.000 euro per jaar voor theater en meer dan 400.000 voor muziektheater. Vergeefs, ondanks positief advies. Wel behoudt Orkater de vierjarige subsidie van het Amsterdamse Fonds voor de Kunst (AFK), groot 540.000 euro.

Lees ook Geen Amsterdamse subsidie meer naar Bijbels Museum en Tassenmuseum

Capella Amsterdam verliest de subsidie van 500.000 euro die het de afgelopen vier jaar kreeg (en krijgt nog 75.000 euro van het AFK). Ook het Nederlandse Theater Festival, popmuziekfestival Noorderslag, theatergezelschap Dood Paard, dansproductiehuis Korzo (dat eerder al rijkssubsidie misliep) en dansgezelschap LeineRoebana verliezen hun meerjarige subsidie (LeineRoebana krijgt wel geld van het AFK).

Noorderslag, het Nederlandse Theater Festival, Dood Paard, Orkater en Korzo werden positief beoordeeld. Capella Amsterdam en LeineRoebana niet. Beoordelingscriteria zijn artistieke kwaliteit, pluriformiteit, spreiding en ondernemerschap.

Nieuwe aanvragers

Voor de periode 2017-2020 kwamen bij het Fonds Podiumkunsten 212 aanvragen voor subsidie binnen, waarvan 84 zijn gehonoreerd. Daarvan zijn 28 nieuw, terwijl 23 instellingen hun meerjarige subsidie kwijtraken. Ook het AFK kent eenderde van de subsidies toe aan nieuwkomers,

Het Fonds Podiumkunsten hecht aan doorstroming. „Het fonds ziet het als zijn taak te waken over de dynamiek, doorstroming en innovatie in de sector”, staat in het vanmorgen online gezette rapport.

Dat eenderde van de gesubsidieerde instellingen nieuw op de lijst staat „was geen uitgangspunt, maar is het resultaat van de beoordelingen door de deskundigencommissies”, zegt directeur Henriëtte Post van het Fonds Podiumkunsten. Nieuwkomers zijn onder meer theatergezelschappen Urban Myth en Via Berlin, dansgezelschap Another Kind of Blue, rockband De Staat, theatermaakster Marjolijn van Heemstra, Theaterfestival Boulevard, festival Le Guess Who?

Ingrijpende bezuinigingen

Dit is de tweede keer dat het Fonds de vierjarige subsidies toekent na de ingrijpende bezuinigingen van van 2012 toen het budget door het ministerie van Cultuur met 30 procent werd verlaagd.

Voor instellingen die de komende vier jaar subsidie ontvangen is de bijdrage van het Fonds gemiddeld 33 procent van het totale budget. Van de gemeenten komt 16 procent, van de provincies 3,5 procent. De rest, 47,5 procent, is onder meer afkomstig uit eigen inkomsten. Globaal is dit gelijk aan de vorige vierjarige periode.

De bijdrage van het Fonds is de komende vier jaar het grootst in de categorie muziektheater (41,4 procent) en het kleinst bij de festivals (16,2 procent). Het percentages voor voor theater is 38,1, muziek 35,2 en dans 32,5.

Naast de meerjarige subsidies keert het Fonds ook eenmalige projectsubsidies uit.

Het rapport is te lezen op meerjarigeadviezen.fondspodiumkunsten.nl