Seks buiten het huwelijk gehad

Foto Chaideer Mahyuddin/AFP

Ze is vervolgd voor seks buiten het huwelijk, dat verboden is volgens de shariawetgeving die sinds 2014 van kracht is in de Indonesische provincie Atjeh. Ze werd schuldig bevonden en veroordeeld tot stokslagen, die ze in het openbaar kreeg, in de provinciehoofdstad Banda Atjeh. In totaal werden daar drie jonge koppels bestraft vanwege seks buiten het huwelijk. Ze kregen respectievelijk 20, 14 en 13 stokslagen. De strikt islamitische provincie Atjeh, de enige in Indonesië waar de sharia ingevoerd is, is de afgelopen jaren steeds conservatiever geworden. De maximumstraf voor seks buiten het huwelijk is 100 stokslagen, of 100 maanden gevangenisstraf.