Meer mensen

Hogere bevolkingsgroei door migratie

Door een hoger aantal migranten is de Nederlandse bevolking dit jaar gegroeid met 43.000 mensen. Het gaat volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) om de hoogste bevolkingsgroei in een eerste halfjaar sinds het begin van de eeuw. 80 procent van die groei wordt veroorzaakt door migratie. De afgelopen zes maanden schreven 99.000 migranten zich in – volgens het CBS het hoogste aantal ooit gemeten. De grootste groep kwam uit Syrië (15.000 mensen) en Eritrea (2.000). Ook was er een stijging te zien van immigranten uit Oost-Europese landen als Roemenië en Bulgarije. Ook vertrokken er 64.000 mensen, waardoor het migratiesaldo op 35.000 uitkomt. De groepen Nederlanders die emigreerden zijn vooral van Turkse en autochtone herkomst. (NRC)

    • Juliette Vasterman