Geen Amsterdamse subsidie meer naar Bijbels Museum en Tassenmuseum

Het AFK behandelde in totaal 219 aanvragen, 130 van die aanvragen zijn toegekend (59 procent).

Een tentoonstelling in het Bijbels Museum in 2002, toen het museum 150 jaar bestond. Foto: Robin Utrecht

Het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) verleent de komende vier jaar geen subsidie meer aan het Bijbels Museum en Tassenmuseum Hendrikje. Ook andere instellingen verliezen hun subsidie, zoals toneelgezelschap Maatschappij Discordia, Pakhuis de Zwijger en Stichting Uitmarkt.

Dat heeft het fonds deze maandag bekend gemaakt. Het AFK behandelde in totaal 219 aanvragen, 130 van die aanvragen zijn toegekend (59 procent). Het gaat om subsidieaanvragen binnen verschillende disciplines, zoals theater, dans, letteren, film, erfgoed en cultuureducatie.

Een derde van de toekenningen voor de subsidieperiode 2017-2020, 45 in totaal, bestaat uit nieuwkomers. Daaronder zijn instellingen als het Nederlands Uitvaart Museum Tot Zover, Jeugdtheaterschool Zuidoost en acteurscollectief De Warme Winkel.

In totaal is voor 40,1 miljoen euro subsidie per jaar aangevraagd, bijna twee keer zoveel als het beschikbare budget van 21,4 miljoen euro per jaar. Van de 108 organisaties in het huidige Amsterdamse Kunstenplan die opnieuw subsidie hadden aangevraagd, verliezen er 23 hun vierjarige subsidie.

De hoogste bedragen, van tussen de acht ton en ruim een miljoen euro per jaar, worden toegekend aan enkele podia en erfgoedorganisaties: Theater Bellevue, De Krakeling,De Melkweg en het Rembrandthuis. Deze instellingen behielden hun subsidie.

Dat geldt ook voor museum Ons’ Lieve Heer op Solder, Orkater, De Kleine Komedie, Cinekid en het Verzetsmuseum Amsterdam. Museum Het Schip krijgt vanaf 2017 beduidend meer subsidie dan nu (van ruim een ton naar 380.000 euro). Ook Appel Arts Centre krijgt meerjarige subsidie, ruim vier ton. De Appel ging eerder door een bestuurscrisis. Het kleinste subsidiebedrag betreft de volledig toegekende aanvraag van ruim 17.000 euro per jaar van Thami Mnyele.

Beoordelingscriteria waren artistieke kwaliteit, publieksbereik en belang voor de stad. Het AFK heeft naar eigen zeggen gekozen voor “organisaties die inspelen op veranderingen in de wereld om hen heen en in de stad in het bijzonder”.

    • Gretha Pama