film

Black Hawk DownRTL7, 23.00-1.50u.

(Ridley Scott, 2001). Grimmig-realistische oorlogsfilm over het Somalië van 3 oktober 1993, toen Amerikaanse elitetroepen een verloren slag leverden in stedelijk gebied. De rampzalige missie wordt consequent verteld vanuit het perspectief van de jonge Amerikaanse militairen die geen idee hebben in welke cultuur zij zich bevinden. Ze bedoelen het goed, denken zelfs uit humanitaire overwegingen te handelen, maar ze onderschatten, vooral door gebrek aan kennis, de vijand en overschatten hun eigen almachtige mannetjesputterij.