DNB: Nederlandse banken bestand tegen ‘zware stress’

Stresstest

De Nederlandsche Bank is tevreden over de posities van de Nederlandse banken. De Italiaanse bank MPS komt als zwakste uit de bus.

De Nederlandse deelnemende banken zijn „goed in staat” „zware stress” te doorstaan. Die conclusie trekt De Nederlandsche Bank uit de resultaten van de stresstest, die vrijdagavond bekend werden gemaakt.

De stresstest is een rampenoefening voor Europese banken die is ingevoerd na de financiële crisis van 2008. Het is de vierde keer dat zo’n test is gehouden. De laatste dateert van 2014. Dit keer is voor 51 banken uit vijftien landen bekeken welke kapitaalbuffer ze nodig hebben om zo’n financiële storm op te vangen. De Europese Bankenautoriteit (EBA) heeft de resultaten op een rij gezet zonder rapportcijfers uit te delen. Het is aan de afzonderlijke financiële toezichthouders om consequenties te verbinden aan de uitkomsten.

Monte dei Paschi di Siena (MPS), de oudste bank ter wereld, bleek de zwakste van de 51 banken die aan de stresstest werden onderworpen. De Italiaanse bank zou omvallen als zij wordt blootgesteld aan drie jaar van financieel-economische stress. MPS, die voor 47 miljard euro aan slechte leningen op de balans heeft staan, heeft intussen een reddingsplan opgesteld.

Ook de Oostenrijkse bank Raifeissen, de Spaanse Banco Popular en twee Ierse banken zouden onder druk komen, blijkt uit de test.

Voorzitter Andrea Enria van de EBA verklaarde dat er nog „werk aan de winkel” is. Hij erkende dat Europese banken zich de afgelopen jaren enorm hebben ingespannen om hun kapitaalbuffers te versterken, maar zei nog geen „gezondheidsverklaring” te kunnen afgeven voor het totaal van de Europese banken.

Bij de stresstest wordt gekeken naar de verhouding tussen het eigen vermogen en de naar risico gewogen uitstaande leningen. De banken moeten een buffer van minimaal 4,5 procent houden. De kapitaalpositie van de Bank Nederlandse Gemeenten zou in het geval van een stevige nieuwe crisis het sterkst zijn, met een buffer van 17,6 procent. Rabobank komt als zwakst uit de test met een buffer van 8,1 procent. In een reactie laat Rabobank weten al maatregelen te hebben getroffen om de financiële positie te versterken, zoals een „personeelsreductie van circa 2.000 fte’s”, zodat Rabobank „weerbaarder” wordt.