Ook Duitsland neemt nu onveiligheid als gevolg van migratie serieus

Op de eerste islamitische zelfmoordaanslag op Duitse bodem reageerde een regeringswoordvoerder maandag volstrekt ontoereikend met een staaltje kansberekening.

©

Duitsland is de afgelopen weken geconfronteerd met een bloedige opeenstapeling van geestelijke labiliteit, extremistische islam, racistisch geïnspireerd geweld en vluchtelingenproblematiek. Met een bewonderenswaardige precisie hebben politie en de meeste media geprobeerd feiten van fictie te scheiden. De politiewoordvoerder van München, die beschreef hoe de „bariton’’ van de politie het gekrakeel op de sociale media probeerde te overstemmen, oogstte veel applaus met zijn oproep: „Geef ons de kans de feiten te rapporteren”.

Maar de feiten op zich zijn zo ernstig dat de tactiek van relativeren en afwachten, zo kenmerkend voor bondskanselier Merkel, niet meer vol te houden was. Waar president Hollande dinsdag al een paar uur na de moord op een priester in Normandië ter plekke was, bleef Merkel lang, te lang, op haar buitenhuis ten noordoosten van Berlijn.

Op de eerste islamitische zelfmoordaanslag op Duitse bodem reageerde een regeringswoordvoerder maandag volstrekt ontoereikend met een staaltje kansberekening: de mogelijkheid dat je overlijdt door een terreurdaad blijft relatief klein. Nadat binnen een paar dagen drie vluchtelingen betrokken waren bij drie daden van terreur en geweld, lag onontkoombaar de vraag op tafel waar Berlijn steeds met een grote boog omheen was gelopen: leidt de komst van meer vluchtelingen tot meer onveiligheid?

Een onzekere natie eiste antwoorden, of op z’n minst tekenen dat Berlijn die vragen serieus neemt. Pas op een ingelaste persconferentie donderdag doorbrak Merkel haar stilzwijgen. In feite was dat een ‘Wir schaffen das – 2.0’. Er zijn serieuze problemen op het gebied van de veiligheid, erkende Merkel, maar dat was al duidelijk vóór Duitsland in september vorig jaar de grenzen openzette voor de duizenden migranten die in Hongarije waren gestrand, en zo de indruk wekte dat heel de wereld welkom was.

Met een negenpuntenplan moet de controle op radicalisering onder migranten, nieuwe en al aanwezige, worden verscherpt en moet er sneller worden opgetreden bij problemen. De staat moet laten zien dat hij zijn uiterste best doet om de veiligheid van burgers te garanderen. Maar het gevaar van terreur is een gegeven waarmee we moeten leren leven, aldus Merkel. Ze verwees nadrukkelijk naar haar uitspraak van elf maanden geleden, op dezelfde plaats. „Wir schaffen das om recht te doen aan onze historische opgave” om vluchtelingen te beschermen.

Lees ook: Merkel blijft zeggen: Wir schaffen das

De historicus Herfried Münkler pleitte na de Blutwoche voor „heroïsche gelatenheid’’. In die geest heeft Merkel nu gereageerd. Het is een politiek risico: onder een aantal kiezers klinkt de roep om een hardere lijn. Maar Merkel heeft opnieuw een duidelijke overtuiging geformuleerd: Duitsland kan veel aan, en politiek moet zich niet laten leiden door angst. Dat kan onderschreven worden.