Het aantal ‘snelgroeiers’ stijgt snel

Nog een teken van economisch herstel: het aantal snelgroeiende bedrijven stijgt snel. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft vrijdag gemeld dat voor het eerst in vijf jaar het aantal snelgroeiende ondernemingen weer is gestegen, met 10 procent. Het niveau ligt nu op het niveau van 2011.

CBS hanteert als definitie van een snelgroeier een bedrijf dat in drie jaar tijd ten minste 10 procent is gegroeid in aantal werknemers. Bedrijven met minder dan tien werknemers onderzocht CBS niet.

In 2015 golden 7.460 ondernemingen als snelgroeiend. Oververtegenwoordigd zijn uitzendbureaus (395), restaurants (335), softwareontwikkelaars (210) en wegvervoerders (170). Er zitten ook relatief veel ingenieurs- en organisatieadviesbureaus (allebei 152) bij.

Wie eenmaal groot is (meer dan 250 werknemers) groeit sneller, laat onderzoek van CBS zien. De ‘grote snelle groeiers’ gingen in drie jaar van gemiddeld 660 werknemers naar 1.220. Eén van de oorzaken daarvan is dat grote bedrijven vaker overnames doen dan kleine, zegt het CBS. Dan komt er in één klap veel personeel bij.

Gazellen

Onder de snelle groeiers geldt 9 procent als ‘gazelle’, verwijzend naar de snelheid van het dier. Dat is een bedrijf dat snel groeit én niet ouder is dan vijf jaar. In 2015 telde Nederland 670 gazellen, honderd meer dan in het jaar ervoor. Kleine bedrijven, met 10 tot 50 werknemers, zijn het vaakst ‘gazelle’. Er zitten relatief veel uitzendbureaus, restaurants, crèches en café’s bij.

Gazellen worden gewaardeerd, omdat ze veel nieuwe banen zouden creëren. Volgens onderzoek van de Universiteit van Amsterdam besteden ze veel aandacht aan vernieuwing en export en hebben groei expliciet als doel.

Een woordvoerder van het CBS: „Dit zijn bedrijven die het echt goed doen. Vaak wordt gekeken naar het aantal start-ups als graadmeter voor de economie. Maar dit zijn bedrijven die een stap verder zijn, de scale-ups. Ze jagen innovatie aan en zijn echt belangrijk voor de werkgelegenheid.”