Brieven

Illustratie Cyprian Koscielniak
Pechtold over Erdogan

Turkije moet uit NAVO

Kritisch als hij mag zijn, Alexander Pechtold trekt niet de logische en morele conclusie dat Turkije geen NAVO-lid behoort te wezen. Dit evenmin als indertijd het Portugal van Salazar, waar progressief Nederland wél tegen te hoop liep. Ook Turkije wordt vanaf het begin (semi-)dictatoriaal geregeerd en is een koloniale mogendheid, met culturocide jegens de Koerden en genocide jegens de Armeniërs op zijn kerfstok.

Met een royement van Turkije verliest de NAVO militaire bases voor (frequente dan wel spaarzame) interventies in de regio – te meer als men andere foute bondgenoten aldaar eveneens afwijst (einde klassieke geostrategie: de duivel inschakelen om Beëlzebub te bestrijden). Dat kost een paar vliegdekschepen extra, maar „voorkomt dat wij onze waarden weggeven vanwege kortetermijnbelang” (Pechtold).

Nederland zou zijn wapenleveranties aan en gezamenlijke oefeningen met Turkije uiteraard onmiddellijk moeten staken, evenals informatieuitwisseling en elke uitlevering.

Kartels

Diefstal, oplichting

Het hoofdredactioneel commentaar in NRC van 21 juli keurt het vrachtwagenkartel (waarvan ook DAF deel uitmaakte) onomwonden af.

Toch is het naar mijn smaak nog te mild.

„Het gedrag van de fabrikanten is verwerpelijk,” zo staat er. Maar de woorden oplichting, diefstal en criminaliteit blijven ten onrechte achterwege.

Ik houd sinds een jaar of veertig een dossier bij van dit soort zaken, en ondanks boetes, en boze commentaren van hoofdredacteuren en anderen, is kartelvorming in die periode een aanhoudend verschijnsel dat we min of meer ‘gewoon’ zijn gaan vinden.

De oplossing ligt voor de hand, en het commentaar van 21 juli zinspeelt erop: „[De boetes] worden opgelegd aan en voldaan door het bedrijf.”

Als in dit soort gevallen van zware criminaliteit – het gaat tenslotte om miljarden – de verantwoordelijke bestuurders via het strafrecht worden aangepakt met stevige boetes en gevangenisstraf, behoort het probleem heel snel tot het verleden.

Kennelijk wil of kan de politiek niet overgaan tot deze aanpak.

Euroscepsis

De tanks inzetten?

De uitspraken van Europa-deskundige professor Roobol (‘Ik maak me zorgen over Europa’, 26 Juli) wekken verbazing. Vooral die gelijkstelling tussen de Europese Unie en het Sovjetrijk.

Moeten wij misschien hieruit concluderen dat de Europese Commissie straks met tanks het eurosceptische verzet onder de bevolking zal neerslaan? Wij maken ons allemaal wel zorgen over Europa. Maar niet om deze redenen.

Gaypride

Respect voor omgeving

Met trots dragen wij de naam van grachtengordelbewoner. Mijn buren zijn er geboren en wonen er al generaties lang, andere buren kochten vijftig jaar geleden verkrotte panden en maakten daar met veel inspanning comfortabele woonruimte van. Wij zijn een minderheid van ca. 30.000 bewoners – dat zou GLBT moeten aanspreken – waaronder ouderen, zieken en kleine kinderen, die de overlast niet kunnen ontlopen, tegenover een miljoen bezoekers van het feest, die wij gastvrijheid verlenen. Wij hebben respect voor wat de GLBT-organisaties hebben bereikt en vinden ook dat dit met een feest gevierd dient te worden. Wij vragen slechts minder overlast van geluid en vervuiling. In het bijzonder minder decibellen – is mogelijk zonder kwaliteitsverlies - en een enkel uurtje korter om de rust in de woonomgeving terug te krijgen. Wij vragen van onze gasten respect voor onze leefomgeving, die bevuild wordt met kots, urine en fecaliën en ander afval.

Zomercarnaval

Doelen loopt voorop

Grappig dat directeur Claudia Raven van Rotterdam Unlimited zich mijn „rode koontjes” tijdens het Sranan Gowtu-evenement van vorig jaar herinnert (27 juli). Het was inderdaad een hartverwarmende en mooie avond in De Doelen. Maar dat ik „nog nooit een zo gekeurd publiek in de zaal had gehad” is ver bezijden de waarheid – en dat weet zij ook best. Al sinds de jaren negentig loopt De Doelen voorop in het brengen van aanbod dat aansluit bij andere dan de traditionele kunstconsumenten. Alleen al dit jaar zijn er vele concerten en festivals met een Kaapverdische, Turkse, Chinese, Braziliaanse, Marokkaanse, Surinaamse, Iraanse, Hindoestaanse, Colombiaanse invalshoek. En dan ben ik nog lang niet volledig.

Binnen veel van die doelgroepen is De Doelen een instituut dat net zo goed als het hunne wordt beschouwd als door de klassieke muziekliefhebbers. Dat die concerten en festivals door de gevestigde, ‘witte’ orde en pers zo weinig gezien worden, zegt ook iets over het blikveld. Maar we doen het met overtuiging en meestal in samenwerking met organisatoren uit de doelgroepen zelf. Het is precies de reden waarom we graag samenwerken met Rotterdam Unlimited.


directeur-voorzitter De Doelen Michelle Obama

Hillary blijft impopulair

NRC liet een expert analyseren wat de speech van Michelle Obama zo sterk maakte (27/7). Het was haar persoonlijke verhaal, verweven met dat van Clinton; ze koos de ‘moral high ground’ – geen moddergooien, maar een subtiele aanval op Trump; de speech bevatte sterke retorische elementen. Hoe goed ook, Clinton is er niets mee opgeschoten. Clinton is impopulair bij laagopgeleide blanken, vooral bij mannen. Deze groep vormt de helft van het electoraat en dreigt massaal op Trump te stemmen. Blanke mannen horen al jaren dat ze in moeten schikken voor meer diversiteit. Voor laagopgeleiden is dat het meest bedreigend en tegelijkertijd vinden velen, al dan niet terecht, dat ze al veel hebben ingeleverd. Niettemin hebben de meesten zich verzoend met het idee van een vrouwelijke president – een grote prestatie van Clinton. Blijven roepen op haar te stemmen omdat ze vrouw is, kan slechts tot verzet leiden. Wie vindt dat het tijd is voor een vrouwelijke president heeft geen aansporing meer nodig. Michelle Obamas speech en Clintons campagne zijn aansprekend voor mensen die er toch al niet over piekeren om op Trump te stemmen. De nog te overtuigen groep, en vooral laagopgeleide blanke mannen, vindt er weinig aanknopingspunten. Gelukkig voor Clinton gingen op dag 3 van de conventie de handschoenen uit. Gezien de vele fouten die Hillary Clinton tot nu toe maakte, is echter allerminst zeker dat zij gaat winnen.


Hoogleraar psychologie Leiden Correcties en aanvullingen

Brigadegeneraal

In het artikel ‘Stoppen we?’, eindigt de coupchat (26 juli, pagina 14) is per abuis de Engelse militaire rangaanduiding ‘brigadier’ gebruikt. De correcte Nederlandse vertaling luidt ‘brigadegeneraal’.

Paus

In het artikel Paus Franciscus botst met Polen over homo’s en moslims (27 juli, pagina 12) staat dat de paus enkele vluchtelingengezinnen heeft opgenomen in het Vaticaan. Hij heeft ze meegenomen naar Rome.