Bed, bad, brood

Staat mag voorwaarde stellen aan opvang

De Nederlandse overheid mag voorwaarden aan de opvang van vreemdelingen verbinden, zo vonniste het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) donderdag. In de uitspraak staat dat de eis om mee te werken aan terugkeer naar het land van herkomst voor opvang van vreemdelingen zonder geldige papieren, geen onmenselijke of vernederende behandeling inhoudt. Vorig jaar kwamen VVD en PvdA tot een heftig bevochten compromis dat als iemand toezegt mee te werken aan terugkeer, diegene ‘bed, bad en brood’ kan krijgen. Die voorwaarde mocht gesteld worden, zegt het EHRM nu. (NRC)