Studentenwoning voor studerende vluchteling

amsterdam

Amsterdam gaat studerende vluchtelingen met een verblijfstitel onderbrengen in studentenwoningen voor ‘kwetsbare doelgroepen.’

Amsterdam wil vluchtelingen met een verblijfsvergunning die willen studeren aan woonruimte helpen. De woningcorporaties in Amsterdam reserveerden hiertoe woonruimte en verlaagden hun eisen, maar het plan om studerende statushouders te huisvesten is „niet of nauwelijks van de grond gekomen.”

Dat schrijft directeur Egbert de Vries van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) deze maand in een e-mail aan de Kamercommissie Wonen die deze week naar buiten kwam. De corporaties zien te weinig instroom en vrezen dat ze de afgesproken quota voor huisvesting van statushouders niet gaan halen.

De bedoeling is daarom dat studerende statushouders een deel van de jaarlijks beschikbare vierhonderd studentenwoningen voor ‘kwetsbare doelgroepen’ gaan bewonen. De corporaties zijn van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en de gemeente afhankelijk voor kandidaten voor een ‘campuscontract’, waarvoor een studieplan en minimaal mbo-niveau vereist zijn.

Bij de AFWC zijn slechts enkele gevallen bekend van mensen die zijn geselecteerd voor zo’n woning, maar het is niet zo dat nu woningen leegstaan, zegt een woordvoerder. Als voor een woning geen studerende statushouder is aangemeld, krijgt een van de reguliere studenten, onder wie de woningnood hoog is, de woonruimte.

Dit jaar hebben 60 statushouders tot 28 jaar een woning gekregen in Amsterdam op basis van een campuscontract, volgens een woordvoerder van de gemeente. Dat zijn er minder dan ingeschat, zegt zij.

De AFWC denkt dat onvoldoende wordt bijgehouden welke statushouders willen studeren en dat de samenwerking tussen COA en gemeenten niet goed genoeg is. „Erger nog is het dat dus kennelijk niet de focus op studie ligt, terwijl uit alle onderzoeken blijkt dat studeren in Nederland de beste kansen voor de statushouder levert om ook maatschappelijk succesvol te zijn in Nederland”, schrijft De Vries.

Het COA merkt dat een deel van de jongeren die zeggen te willen studeren geen inschrijving hebben bij een opleiding. Daardoor komen ze niet in aanmerking voor studentenhuisvesting. Een woordvoerder van het COA zegt dat toch „genoeg” jonge statushouders zijn aangemeld voor Amsterdam, maar dat een aantal van hen niet in aanmerking kwam voor studentenhuisvesting omdat zij geen studieplan hadden.

Zowel de gemeente als het COA merkt nu dat veel jongeren pas aan de slag gaan met een studie op het moment dat zij in Amsterdam wonen. Het COA wil dat statushouders vroegtijdig geholpen worden met hun studieplan en pas dan worden voorgedragen voor studentenhuisvesting.

De gemeente verwacht verbetering met de opening van asielzoekerscentrum Wenckebachweg, in augustus in Amsterdam-Oost. Daar zullen vanaf september assessments worden afgenomen om de vaardigheden en ambities van statushouders te weten te komen. Wie wil studeren, kan hulp krijgen bij de voorbereiding en voorgedragen worden voor huisvesting.

Een andere oplossing is de statushouders geen campuscontract aan te bieden, maar een zogenoemd jongerencontract, waarvoor minder strenge eisen gelden. Dit jaar kregen 280 statushouders tot 28 jaar in Amsterdam dit type contract, voor woonruimte in Startblok Riekerhaven, in Nieuw-West. De helft kan een opleiding gaan volgen.

Amsterdam heeft dit jaar tot nu toe 1.180 statushouders gehuisvest. De woordvoerder zegt dat de gemeente verwacht het afgesproken aantal van 2.077 in 2016 te halen. De ambitie van de stad ligt ondanks een achterstand zelfs hoger: Amsterdam wil dit jaar 2.400 statushouders woonruimte bieden.