Statuten Ombudsman NRC

Hieronder staan de statuten van de Ombudsman van NRC.

Taken

 1. De Ombudsman/ Publieksredacteur onderzoekt, evalueert en beoordeelt de berichtgeving in de kranten van NRC Media (NRC Handelsblad/ nrc.next) en andere media over actuele onderwerpen en kwesties. Daarbij horen ook de websites van deze titels.
 2. De Ombudsman/ Publieksredacteur beantwoordt vragen van lezers die hem aanschrijven over de werkwijze van de redactie en de inhoud van de krant.
 3. De Ombudsman/ Publieksredacteur toetst de berichtgeving in NRC Handelsblad aan de normen van de krant, zoals vastgelegd in het Stijlboek, en andere journalistieke codes.
 4. Het staat de Ombudsman/ Publieksredacteur vrij ook algemene journalistieke onderwerpen of trends te behandelen evenals kwesties uit andere media (print en online).
 5. De Ombudsman/ Publieksredacteur geeft suggesties voor correcties of verbeteringen van de redactionele inhoud en presentatie door aan de (hoofd)redactie.
 6. Hij doet waar nodig suggesties het Stijlboek van de krant aan te passen of uit te breiden.
 7. De Ombudsman/ Publieksredacteur kan buiten de redactie optreden in debatten, symposia of Meet The Press bijeenkomsten. Ook dan geldt dat zijn meningen persoonlijk zijn en niet die van de (hoofd)redactie.
 8. De Ombudsman/ Publieksredacteur opereert onafhankelijk van de (hoofd)redactie. Zijn oordeel is persoonlijk en niet dat van de (hoofd)redactie.
 9. Hij rapporteert rechtstreeks aan de hoofdredacteur.
Lees ook de beginselen van NRC. Vastgelegd in het eerste commentaar in NRC Handelsblad op 1 oktober 1970.

Werkwijze

 1. De Ombudsman/ Publieksredacteur schrijft een column op een van de zaterdagse pagina’s Opinie. Hij geeft daarin zijn bevindingen op eigen initiatief of naar aanleiding van een vraag van lezers of een klacht van betrokkenen aan zijn adres.
 2. De column wordt vooraf ter inzage gegeven aan de hoofdredacteur, maar kan niet door hem (of andere redacteuren) worden gewijzigd. Een column kan alleen worden geweigerd indien de Ombudsman treedt in de zakelijke bedrijfsvoering of het personeelsbeleid.
 3. De Ombudsman/Publieksredacteur onderhoudt contact met lezers die hem aanschrijven en geeft indien nodig hun opmerkingen door aan de (hoofd)redactie. Hij kan daartoe een beroep doen op secretariële ondersteuning.
 4. De Ombudsman/ Publieksredacteur heeft vrije toegang tot de redactie. Hij kan redacteuren over hun werk ondervragen en on the record citeren. Redacteuren dienen hem te woord te staan, maar zijn dat niet verplicht. Hij kan een weigering wel vermelden.
 5. De Ombudsman/ Publieksredacteur is geen lezersredacteur: de (hoofd)redactie blijft verantwoordelijk voor de dagelijkse lezerspost, de afhandeling van klachten en juridische procedures. De Ombudsman krijgt wel inzage in lezerspost en kan daar uit putten.
 6. De Ombudsman/ Publieksredacteur is geen vertrouwenspersoon voor de redactie: personele klachten en conflicten op de werkvloer dienen bij chefs en hoofdredactie te worden aangekaart en besproken.
 7. De Ombudsman/ Publieksredacteur kan ook buiten de redactie onderzoek verrichten en met instanties of personen (off the record en on the record) spreken. Hij maakt daarbij duidelijk dat hij niet de (hoofd)redactie vertegenwoordigt.

Aanstelling

 1. De aanstelling van de Ombudsman/ Publieksredacteur wordt vastgelegd in een contract voor de periode van drie jaar.
 2. De ombudsman wordt tijdens vakantie of ziekte niet vervangen.
 3. Zijn aanstelling kan tussentijds niet eenzijdig worden beëindigd behoudens het geval hij structureel in gebreke blijft.