Kopstoot opent deuren

Televisie-presentatrice Anne Koster heeft haar levenstraject helder voor ogen. Vriend Sam Knippenberg is haar ‘grote liefde’, een kind met hem is haar ‘vanzelfsprekende toekomst’. Ook staat het uitbouwen van haar carrière als presentatrice van het programma Rondom Nieuws niet ter discussie. ‘Een plan B bestond niet’, zegt Anne in retrospectief. ‘Wie een plan B heeft, legt zich al neer bij verlies.’

Anne kijkt terug omdat Noort het ideale toekomstbeeld van de hoofdpersoon van Huidpijn op dat moment al uit elkaar heeft laten spatten. De IVF-behandeling waar Anne en Sam al drie jaar mee bezig zijn, slaat niet aan en Sam biecht een relatie op met Anne’s stagiaire Sammy. Als klap op de vuurpijl wordt Anne ontslagen. Ze bleek er volgens een anonieme bron een ‘rommelige organisatie’ op na te houden. ‘Ik begin te huilen’, zegt de nu door tabloids opgejaagde Anne voordat ze in RTL Late Night haar kant van het verhaal wil vertellen.

Als ex-vriend Sam, na een nachtelijk bacchanaal in Anne’s huis vermist blijkt, wordt de lezer getrakteerd op een zeer vermakelijk en knap terloops gebracht potje Cluedo. Want wie zit er achter die verdwijning?

Noort strooit de lezer met subtiele plotwisselingen en zichtbaar genoegen zand in de ogen. Tegelijkertijd geeft ze een geslaagde zedenschets van de Nederlandse mediawereld, een kokette biotoop waarin alleen Humberto Tan menselijke karaktertrekken vertoont. Net als ‘blok beton’ Anne. Zij leert dat een rake kopstoot op de neus ook deuren kan openen. Daar kan geen vleierij tegenop.