Parmantig

„Wat loop je er toch altijd parmantig bij”, zegt een dame terwijl ik haar passeer in het park.

Ik begin te blozen want dat is toch een fraai compliment. Ik verontschuldig mij wel tegelijkertijd, zeg dat ik nog wat rechter zou kunnen lopen. Schouders naar achteren.

„Ik heb het niet tegen u”, verbetert zij, „ik heb het tegen uw hond.”

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een ikje is een persoonlijke anekdote of ervaring gevat in maximaal 120 woorden. U kunt zelf een ikje inzenden via onze website nrc.nl/contact.